Ana sayfa BT Gündem Oracle’daki yeni felsefe yalın üretim

Oracle’daki yeni felsefe yalın üretim

151
0

Oracle’ın bir süredir yürüttüğü Yalın Üretim Sistemi ve yalın düşünceyi destekleme çalışmaları çerçevesinde oluşturulan çember, yalın kurumsal yönetimde uzmanlık ve deneyimlerin paylaşılmasını öngörüyor. Tüm Avrupa’yı kapsayan bu ağ sayesinde katılımcılar birbirleri ile sürekli etkileşimde olacak ve israftan kaçınarak, minimum maliyetle maksimum verime ulaşmanın yollarını araştıracaklar. Önde gelen global kurumlar, BT ve iş organizasyonu uzmanları ve “yalın düşünürler”in katılımıyla oluşturulan Oracle Yalın Liderler Çemberi, proses ve ürün yeniliklerini desteklemek, verimsizlikler ve israfı ortadan kaldırmak amacıyla, BT’nin sunduğu fırsatlardan yararlanarak yalın prensiplerin desteklenmesini sağlayacak. Oluşum aynı zamanda BT ve yalın kurumsal yönetim metodolojilerini yan yana getirmenin fırsatları, destekleri ve zorluklarını da araştıracak.
Oracle, yalın üretim felsefesi çalışmalarını Türkiye’de de sürdürüyor. Bu çalışmaların paralelinde düzenlenen Yalın Üretim ve Tedarik Zinciri Semineri, 14 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Seminere, Yalın Enstitüsü Derneği Kurucu Üye ve Yönetim Başkanı Yalçın İpbüken, Karsan Üretim Kontrol Müdürü Ufuk Doğrusöz ve Oracle Satış Danışmanı Özlem Baygın konuşmacı olarak katıldılar.

Seminerde yalın üretim uygulamalarının Türkiye’deki gelişim sürecine ışık tutularak, ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen uygulamalardan örnekler verildi. Dengeli üretim planlaması ve JIT tedariği bu alanda gerçekleştirilen uygulamalar olarak anlatıldı. Yalın Üretim sürecinin firma ekonomisine ve Türkiye ekonomisine getireceği olumlu gelişmelere yönelik bilgiler aktarıldı. Seminerde ayrıca yalın üretim ve tedarik zinciri konusundaki Oracle çözümleri ile Oracle’ın yalın düşünce odaklı yaklaşımı anlatıldı.

Oracle Yalın Üretim Uygulamaları

Oracle, 1950’lerde Toyota Üretim Sistemi olarak bilinen yalın üretim sistemi prensiplerini yıllardır müşterilerine sunduğu çözümlerle destekliyor. Bu üretim felsefesini teknolojinin sağladığı olanaklara entegre eden Oracle, bu sayede şirketlerin maliyet artışı, geç teslimatlar ve satış gelirinin azalması gibi karlılığını engelleyen faktörlere çözümler getiriyor.

Oracle’ın geliştirdiği Oracle İş Uygulaması (Oracle ERP) çözümlerinden biri olan Oracle e-Business Suite ile şirketlere ürün geliştirmeden başlayarak, satış ve sipariş yönetimi, satış ve operasyon planlama, üretim, tedarik yönetimi, lojistik, servis yönetimi, mali işler, insan kaynakları ve bilgi teknolojisi olarak sıralanabilecek tüm süreçlerde yalın üretim prensipleri kullanılarak karlılığı artıracak çözümler sunuluyor.

Oracle’ın sunduğu Oracle e-Business Suite yalnızca, şirketlerin karlarını artırmak ve yalın üretim uygulamalarını geliştirmekle kalmıyor. Üretim sürecine müşteri ve tedarikçilerin de eklenmesiyle Yalın Tedarik Zinciri oluşumuna ve aynı zamanda mali işler, insan kaynakları, gibi üretim dışı süreçlerde de yalın düşüncenin uygulanması ile şirketlerin Yalın Kuruma dönüşmesine yardımcı oluyor.

Oracle’ın “Yalın Liderler Çemberi” girişimindeki iş ortağı
Oracle’ın proje ortağı olan Cardiff Business School Yalın Kurumsal Araştırma Merkezi (Lean Enterprise Research Centre – LERC), dünya çapında yalın düşünce gurusu olarak tanınan Prof. Peter Hines yönetiminde 25 araştırmacıdan oluşan profesyonel bir ekibe sahip. 1994 yılından bu yana hizmetlerine devam eden merkez, yalın prensipler yoluyla iş performansını ve verimliliği artırma konusunda BT ve yönetim tarafında gerekli çabalar üzerinde çalışıyor.