Sağlık Bakanlığı “zararlı” Uluslararası kuruluşlar bir etkisi yok diyor

GSMA: Mobil iletişimin sağlığa zararı yok
219 ülkede 800’den fazla mobil iletişim şirketinin bağlı olduğu Dünya GSM Birliği’nin (GSMA), 31 Ocak 2011 tarihinde yayınladığı “Mobil Teknoloji, Sağlık ve Çevre“ belgesinde, yeni nesil cep telefonu teknolojileri ve cep telefonlarının sağlığa etkisi ele alınarak pek çok araştırmadan bilgiye yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü: Baz istasyonları ve mobil telefonların sağlığa zararlı olduğuna dair kanıt yok
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tespitlerine yer verilen  belgede, son 20 yılda cep telefonlarının olası riskleri üzerine birçok çalışma yapıldığı ifade edilerek, baz istasyonları sinyallerinin sağlığa zararlı olduğuna dair  tatmin edici bilimsel bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Belgede ayrıca Nisan 2010’da Alman Parlamentosu’nda bir soru önergesine Alman Radyasyondan Korunma Federal Ajansı’nın verdiği yanıt yer alıyor. Yanıtta “Alman Mobil Telekomünikasyon Araştırma Programı, şu an kullanılan limitlerle sağlanan mobil iletişimin sağlık üzerinde herhangi bir zararlı etkisi olmadığını gösterdi” deniliyor.

GSMA: Daha güçlü sinyal, daha az güç kullanımı
ve daha uzun pil ömrü demektir
GSMA belgesinde tüm mobil teknolojilerin kullanılan servis tipine (data veya ses) göre ve antenlere olan uzaklığa göre güçlerini minimum seviyede tuttukları belirtiliyor.
Benzer bir yorum GSMA Araştırma ve Sürdürülebilirlik Birimi Direktörü Dr. Jack Rowley’den de geldi. Rowley, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için baz istasyonlarının gerektiğini belirtirken, baz istasyonlarına yakın olunan yerlerde iletişim daha kolay olduğunu, baz istasyonlarına uzak olunan yerlerde ise cep telefonunun iletişim için daha fazla güç harcadığını ve iletişimin daha zor olduğunu belirtiyor.
kaynak: GSMA, Mobile Technology, Health and the Environment, LTE: Technology and Health document
Dr. Jack Rowley, cep telefonlarının radio vericisi olduğunu ancak iletişimin cep telefonundan bir diğer cep telefonuna değil, cep telefonundan baz istasyonuna ve oradan diğer cep telefonuna sinyallerin iletimiyle gerçekleştiğini belirtiyor. Bu durumda, baz istasyonlarının mobil iletişim için gerekli olduğu bir bakıma vurgulanmış oluyor. Rowley, cep telefonlarının minimum seviyede çalıştığını ve bir baz istasyonunun kapatılması durumunda cep telefonu kendisine en yakın diğer baz istasyonundan sinyal alabilmek daha fazla güç harcayacağını belirtiyor. Ayrıca, 3G’nin evlerimizde kullandığımız kablosuz telefonlardan daha az maruziyet sağladığına dikkat çekiyor. Cep telefonu kullanımında maruziyeti en aza indirgemek adına handsfree kullanımın maruziyeti % 99 daha zararsız hale getirdiğini vurguluyor.
INTERPHONE, “RİSK YOK” DİYOR
Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın desteğiyle, dünyanın geniş kapsamlı araştırmasını yürüten Interphone Çalışma Grubu (Interphone Study Group) raporunun sonuçları açıklandı. Interphone’un 10 yıldır 13 ülkede 30 yaş üstü 5 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırmanın ara raporunda cep telefonlarının olumsuz etki yarattığına ilişkin kesin bir sonuca varılmadığı belirtiliyor.

Yaklaşık 10 yıldır 13 ülkede epidemiyolojik çalışmalar yapan Interphone Çalışma Grubu, 13 ülkede 5 binden fazla cep telefonu kullanıcısı üzerinde epidemiyolojik araştırma yapıyor. Bu gruba üye ülkeler Almanya, Danimarka, Avustralya, Fransa, Finlandiya İngiltere, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç’tir. Interphone araştırmasına üye ülkelerden 100 kadar bilim adamı katılıyor.

Interphone’dan alınan bilgilere göre herhangi bir beyin kanseri artış riski gözlemlenmediği, ancak özellikle gençlerde gerçekleştirilen arama zamanlarındaki değişiklikler ve Interphone tarafından çalışmanın başlatıldığı tarihten itibaren cep telefonu kullanımı alışkanlıklarında meydana gelen değişikliklerin, daha fazla yeni araştırmalara konu olabileceğinin gerekliliğini ortaya çıkardığı belirtiliyor.

DÜNYA SAĞLIK KORUMA AJANSI
Sağlık Koruma Ajansı’na (Health Protection Agency) rapor veren bağımsız Non- İyonize Radyasyon Danışma Grubu (Advisory Group of Non-Ionizing Radiation), INTERPHONE çalışmalarını gözden geçirerek yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“INTERPHONE çalışmaları iyi tasarlanmış, özenle yapılmış ve cep telefonu kullanımından kaynaklanan olası sağlık risklerini anlamamıza önemli katkıda bulunmuştur. Çalışmalarda, cep telefonu kullanımı ile beyin tümörü ilişkisi incelenerek, hayvanlar üzerinde yapılan laboratuar deneylerinde hayvanların radyofrekans radyasyona maruz bırakılmasıyla elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Yapılan bu çalışmalar sonucunda da cep telefonu kullanımının ve radyasyona maruziyetin kanser üzerinde etkisi olmadığı anlaşıldı.”

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu