Ana sayfa BT Gündem Şirketler Sanallaşma eğiliminde

Şirketler Sanallaşma eğiliminde

96
0

Nortel ve Communications Management Association’ın (CMA) Araştırması Avrupalı Şirketlerin “Sanal Şirket”e Yöneldiğini GösteriyorNortel ve Communications Management Association (CMA) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Avrupalı kuruluşların büyük bir kısmı sanal şirket (virtual enterprise) stratejisini, gelecekte kârlılığı ve verimliliği artırmanın yolu olarak görüyor.

Avrupa çapında iş yapan 200 şirketi kapsayan “Sanal Şirket 2006” araştırması, bölgede sanal şirket kavramıyla ilgili görüşleri derleyen ilk araştırma. Yapılan değerlendirmeler ışığında sanal şirket; müşterilerin, çalışanların, iş ortaklarının ve tedarikçilerin bilgilere ve birbirlerine, bulundukları her yerden ve her türlü araçla erişim sağlayabildikleri bir ‘insan Internet’i’ olarak tanımlandı.

Araştırmaya katılan şirketlerin %83’ü sanal şirket uygulamalarının maliyetlerin düşmesine ve verimliliğin artmasına yardımcı olacağını düşündüğünü bildirirken, %91 gibi büyük bir çoğunluk gerektiğinde çalışanları için şirket ağlarına güvenli uzaktan erişim olanağı sağladığını ifade etti.

Nortel EMEA Başkanı Peter Kelly; “İş dünyası ile ilgili herhangi bir konunun sanallaştırılması elbette çeşitli avantajlar sağlıyor. Ancak araştırmanın da doğruladığı gibi, bu avantajların tamamından faydalanmak ancak şirketin, süreç ve çalışma ortamlarının tam anlamıyla sanallaştırılmasıyla mümkün olabilir. Bu sağlandığında çeviklik, süreçlerin iyileşmesi ve maliyet indirimleri gibi yararlar elde edilir” dedi.

Araştırma, şirketlerin sanal şirketi hayata geçirme konusunda bazı engeller olduğunu düşündüklerini de ortaya koyuyor. Temel endişeler arasında, yeni yönetim ve organizasyon yapısıyla ilgili İK konuları (%68), güvenlik konuları (%23) ve yeni teknolojinin maliyeti (%19) yer alıyor.

Araştırma aynı zamanda şirketlerle iş ortakları ve tedarikçilerinin işgücünün sanallaşma hızları arasında bir farklılık bulunduğunu gösteriyor.Tedarikçilerin ve iş ortaklarının sanallaşma süreci daha yavaş ilerliyor. Araştırmaya katılan kuruluşların yarıdan fazlası (%58) iş ortaklarını ve tedarikçilerini BT sistemleri ile entegre etmiş durumdalar. Sanal şirket modelini iş ortaklarına ve/veya tedarikçilerine uygulamış olan kuruluşlar, şirketlerinin daha verimli ve cevap verme anlamında daha hızlı hale geldiğini ifade ediyor. Tüm engellere rağmen, araştırmaya katılan kuruluşlarının beşte birinden daha azı BT sistemlerini iş ortakları ve/veya tedarikçileri ile entegre etmeyi planlamadıklarını belirtti.
CMA Yöneticisi Glenn Powell ise, araştırma sonuçları ile ilgili şu açıklamayı yaptı; “Sanal şirket modelinin üyelerimiz ve genel anlamda kuruluşumuz için önemli bir konu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bu araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Nortel ile işbirliği yaptık. Araştırmaya katılan birçok kuruluşun sanal şirket hakkında çok fazla bilgi sahibi olmamasına karşın, bu çalışma modelinin avantajlarının farkında olduklarını görmek çok ilgimizi çekti”.
Araştırma sonuçlarının kopyasını; [email protected] adresine e-posta göndererek Arzum Satır’dan temin edinebilirsiniz.