Ana sayfa BT Gündem SSK’da e-bildirge zorunluluk sınırı 3 çalışana indirildi

SSK’da e-bildirge zorunluluk sınırı 3 çalışana indirildi

106
0

2004 yılı Mayıs ayı ile takip eden aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi adı altında alınması gereken belgenin; tüm illerde resmi-özel sektör ayırımı yapılmaksızın bir ila yedi (dahil) arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden isteyenlerin, sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırılan işyerlerinden ise zorunlu olarak internet ortamında gönderilmesi gerektiği uygulaması 5 çalışan için Mayıs 05’te, 3 çalışan için ise Ağustos 05’te zorunlu hale getirildi. 20/05/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile Kurum Yönetim Kurulunun 21/04/2005 tarihli ve DC-428 sayılı Kararına istinaden

2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında özel ve resmi sektör işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,
2005/Ağustos ve takip eden aylarda özel ve resmi sektör işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini İnternet üzerinden “e-Bildirge Uygulaması” ile Kuruma göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir denildi.