Ana sayfa BT Gündem STKlar bir oldu Dijital Türkiye için platform kurdu

STKlar bir oldu Dijital Türkiye için platform kurdu

163
0

Türkiye’nin dijital geleceğinin oluşturulması yolunda hayata geçirilen “Dijital Türkiye” Platformu’nun kuruluşu, 29 Mart Salı günü düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. “Dijital Türkiye” Platformu, Türkiye’nin 2023 hedefleri olarak belirlediği  ‘İlk 10 ekonomi arasında yer alan, 500 milyar dolar ihracat yapan, 160 milyar dolar bilişim sektörü büyüklüğüne ulaşmış, 1 milyon bilişim çalışanı istihdam eden’ bir Türkiye için “Dijital Türkiye” hedefine ulaşılması gerektiğini düşünüyor. Bu kapsamda öncelikli hedefin ise Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının “Stratejik Sektör” olarak tanımlanması gerektiğini vurguluyor. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği’nin (ECİD) girişimiyle kurulan platformla Türkiye’de Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının gelişimine ve sorunlarına yönelik olarak ortak amaçlar doğrultusunda hareket edilmesi planlanıyor.

Yapılanma ve hedefler açısından “Digital Europe” yapılanması paralelinde kurulan “Dijital Türkiye”, AB’de bir çatı kuruluş olarak ortaya çıkan “DIGITALEUROPE”un hazırladığı ve Avrupa Birliği Dijital Ajanda’sının esasını oluşturan 2020 Vizyonu ile Türkiye’nin 2023 hedeflerinin aynı paralelde yürütülmesini hedefliyor. “Dijital Türkiye”yi oluşturan beş sivil toplum kuruluşundan TÜBİSAD, TESİD, ECİD halen DIGITALEUROPE üyesi olarak da “DIGITALEUROPE” yönetiminde etkin şekilde yer alıyor. 

“Dijital Türkiye”yi oluşturan sivil toplum kuruluşları, bu platform ile Bilgi, İletişim ve Elektronik alanlarında aynı konuların farklı derneklerce farklı platformlarda değerlendirilmesiyle ortaya çıkan enerji, zaman ve kaynak kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor. Böylece ortak konuların, tek platformda, ortak etkinlikler ve işbirliği içinde organize edilmesi sağlanabilecek. 

“Dijital Türkiye”, Bilgi, İletişim ve Elektronik alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerince dile getirilen, kamuoyu ve ilgili kamu kurumları nezdinde Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının ‘muhataplık’ ve ‘iletişim etkinliği’ sorunsallarına önemli ölçüde çözüm getirecek, ayrıca ilgili kurumlar arasında sinerji, ortak ajanda ve çalışma kültürünü oluşturacak .

“Dijital Türkiye” Platformu – Şu başlıkları amaçlıyor

Geleceğin Dijital Türkiye’sinin yaratılması,

Avrupa Birliği Dijital Ajandasının esasını oluşturan DIGITALEUROPE 2020 vizyonu ile Türkiye’nin 2023 hedeflerinin aynı paralelde yürütülmesi,

Türkiye’de Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının gelişimi ve dünya pazarlarında rekabetçi bir duruma gelmesi için strateji ve politika önerileri oluşturulması,

Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının ortak sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi,

Türkiye’deki Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasını ilgilendiren düzenlemeler ve gelişmeler konusunda ortak görüş ve hareket stratejisi belirlenmesi ve uygulanması,

Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının gelişimine, önemine ve sorunlarına dikkat çekmek için farkındalık aktivitelerinde bulunulması,

Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi iradeye, Türkiye’nin Bilgi, İletişim ve Elektronik sorunları ve öncelikleri hakkında bilgilendirme yapılması,

“Dijital Türkiye” Platformu’nun ilgili paydaşlar tarafından Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının temsilcisi olarak görülmesini ve dikkate alınmasının sağlanması,

Uluslararası kurumlar ile Türkiye’nin Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının Temsilcisi sıfatıyla işbirliklerini geliştirmesi.