Ana sayfa BT Gündem Sürdürülebilir kalkınma teknoloji ile gelecek

Sürdürülebilir kalkınma teknoloji ile gelecek

84
0

Earth Institude ve Ericsson’un birlikte New York’ta düzenlediği State of the Planet (Gezegenin Durumu) Konferansı’nda bir konuşma yapan Vestberg, telekom sektörünün bütün Milenyum Gelişim Hedefleri (MGH) üzerinde etkisi olması nedeniyle benzersiz olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: ”Mobil iletişim erişimi, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk döngüsünün kırılmasında çok büyük önem taşıyor. Doğru araçlar insanların yoksulluktan kurtarılmasında ve MGH’nin gerçekleştirmesinde yardımcı olarak, insan hayatında anlamlı bir fark yaratılmasını sağlıyor. Bugün 4,6 milyar olan cep telefonu abone rakamını beş yıl içinde yedi milyara çıkarmak üzere yola koyulmuş bulunuyoruz.”Vestberg, bu potansiyeli yakalayabilmek için “yükseltmek gerektiğini” belirterek, bunun için farklı sektörlerin ve uluslararası kurumların sorumluluk almaları gerektiğini sözlerine ekledi. Telekomünikasyonun ekonomik canlanma üzerindeki rolü üzerinde duran Vestberg, dünya çapında hükümetlerin mevcut finansal kriz ortamından çıkmak için altyapı harcamalarının öneminin giderek daha çok farkında olduğunu vurguladı. Vestberg, hükümetlerin, bu çabalarının gerçekleşmesinde geniş altyapı yatırımcıları olan mobil operatörlerin oynadığı önemli rolün bilincinde olduklarını da ifade etti.

Vestberg konuşmasına şöyle devam etti: “Ekonomik büyüme ve çevrenin korunması konuları fikir ayrılığının olmaması gereken noktalar. Genişbanta yapılan yatırımlar her iki konuda da canlanma sağlarken, yeşil ekonomide de yeni bir döneme girilmesine imkan veriyor. 21. yüzyılda düşük karbon ekonomisine ulaşmak için ilk şart olan genişbant teknolojileri, akıllı kablo şebekeleri, akıllı taşımacılık, e-sağlık gibi hepsi karbon oranının düşmesine yardım eden hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.”

Bu yıl dünya çapında New York ile diğer dört merkez (Pekin, Nairobi, Delhi ve Londra) arasında gerçekleşen tartışmalar Ericsson’un TV çözümleri sayesinde gerçekleştirilebildi. Ericsson’un vizyonu gelecekte video iletişiminin her an her yerden yapılabileceği ve herkesin gezegenin durumuyla ilgili olarak global çapta gerçekleşen bu tartışmalarda maliyetin bir bölümünü üstlenerek bir rolü edinmesi gerektiği yönünde.