TBD’nin 28’inci kurultayı bugün başlıyor

Çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi yolunda 40 yıldır yılmadan ve büyük bir özveriyle çalışan Türkiye Bilişim Derneği (TBD), tarafından organizasyonu yapılan ve bilişime taraf tüm kesimlerin yer aldığı Bilişim 2011 “28.Ulusal Bilişim Kurultayı”, Dijital Türkiye Platformu işbirliği ve sinerjisiyle 26-29 Ekim 2011 tarihlerinde JW Marriott Hotel Ankara’da düzenleniyor.

Ulusal Bilişim Kurultayı’nın 28 yıldır sürdürüldüğünü ve çok ilerlemeler kaydedildiğini belirten TBD  Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş, derneğin dünyada bilişim kavramının yeni kullanılmaya başladığı yıllarda (1971) kurulduğuna dikkat çekti. Menteş, TBD’nin her zaman öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan etkinliklerde geleceğe yönelik ve gelecek öngörülerinin ele alınıp toplumda farkındalık yaratılmaya çalışıldığının altını çizdi. Bilgisayar teknolojileri ışığında eğitim (BTIE), Spor ve Bilişim ve Özürlüler ve Bilişim Kongrelerinin de etkinlik kapsamında yapılacağını anımsatan Menteş, “Etkinliğin bu yılki odak noktası ‘insan’. Hukuk, enerji, sosyal hareketler, eğitim, teknoloji,  sağlık ve iletişim teknolojileri gibi pek çok alanı insan ile ilişkilendirmeye çalışacağız” dedi.

TBD Hukuk Müşaviri Avukat Mehmet Ali Köksal ise, yeni Anayasa çalışmalarının gündemde olduğu bu günlerde etkinlikte bilişimin daha katılımcı bir Anayasa hazırlamaya katkı vermesi ve vatandaşın devleti şeffaf olarak izleyebileceği bir sürecin aracı olup olmadığı konularının tartışılacağına dikkat çekti.   
TBD’nin geleneksel etkinliklerinden olan bilişim sektörü tarihinde birer kilometre taşı niteliğindeki “Ulusal Bilişim Kurultayı”, bu yıl, daha hoşgörülü, özgür ve demokratik bir dünya için  insanı odak noktasına alarak, “Hukuk”, “Enerji”, “Sosyal Hareketler”, “Eğitim”, “Teknoloji”, “Sağlık” ve “İletişim Teknolojileri” gibi pek çok alanda farkındalık oluşturulacak. Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği etkinliğimize, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananların katkı vermeleri bekleniyor. Geçtiğimiz dört yıl içinde yaptığımız etkinliklerimize ortalama 7.000-8.000 katılım sağlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.
Etkinliğin ilk günü yazar, senarist ve yönetmen Gani Müjde bizlerle birlikte olacak ve konuşmacılara bilişimin dışından farklı bir pencereden bizlere hoş vakitler geçirtecek.

Aynı günün akşamı 18. TBD Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması Finalistleri yarışacak ve Bilişim Hizmet Ödülleri Töreni yapılacak.

27 Ekim 2011’de “E-devlet üst yapısı nasıl olmalı?” adlı bir oturum gerçekleştirilecek. 13. Kamu Bilişim Platformu’nda e-devlet üst yapısı ile ilgili bir çalışma raporu hazırlanmıştı. Bu rapor hazırlanırken etkin ve verimli bir kurum yapısı ve özellikleri ortaya kondu ve e-devlet vizyonuna ulaşmak için bu kurumun görev ve sorumlulukları ortaya çıkartıldı. Bu oturumda da ilgili uzmanlar en doğru hangi üst yapı bu görev ve sorumlulukları, devlete yük olmadan başarılı bir şekilde yerine getirir? sorusuna cevap arayacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilgi ve iletişim teknolojileri destekli en önemli projelerinden bir olan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ele alınacak.

Daha sonraki oturumda “Yeni Anayasa’nın düzenlenmesinde bilişim katılımcılığın, demokratikleşmenin ve şeffaflaşmanın bir aracı olabilir mi?” adlı konusu ayrıntılı bir şekilde incelenecek.

Öğleden sonra ise “Sosyal medyada iş yönetimi: Kurumsal reklamcılık ve itibar yönetimi” oturumu gerçekleştirilecek. Son zamanlarda pek çok kurum, firma ve kişiler bilinirliklerini arttırmak için kendilerini sanal dünyada, sosyal alanlarda ifade etmeye odakladı. Bu oturumda online itibar yönetimi kavramı ve kuramsal reklamcılık kavramları konuşulacak.

TV8 Ankara Temsilcisi Erkan Tan’ın yöneteceği “Türk filmi: Özürlüler ve bilişim” başlıklı panele Başka Dilde Aşk filminin senarist ve yönetmeni Mert Fırat, sinema sanatçısı Mustafa Üstündağ ve senarist İlkay Akdağlı katılacak. Panel öncesi ise Erişilebilirlilik Şampiyonları’11 Ödül töreni gerçekleştirilecek. “Özürlüler gerçekten iletişiyor mu?” panelinde ise, özürlü bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi önündeki engeller ve çözüm önerileri uzmanlar tarafından tartışılacak.

Ayrıca aynı gün gerçekleştirilecek olan “BT sektöründe girişimcilik: Şans mı, çalışkanlık mı, deha mı?”adlı oturumda ise girişimci olmaya niyetli bir bilişimcide olması gereken özellikler, çevre koşulları tartışılarak özellikle iş kurmak, iş geliştirmek isteyen gençlerimize bir yol haritası çizilmeye çalışılacak.

28 Ekim 2011’de oturum yöneticiliğini Nihal Sandıkçı ve Burak Can’ın yapacağı “Boş zaman ölüyor mu?” oturumunda Enver Aysever (Gazetece/Yazar), Levent Erden (EURO RSCG Klan Ajans Başkanı), Şengün Kılıç Hriditis (Gazetecei/Yazar) ve Aziz Kedi (Radikal Gazetesi Yazarı) etkili ve verimli kullanmak anlamında boş zamanı değerlendirmenin ne kadar mümkün ve önemli olduğu konusu ele alınacaklar.

NATO Siber Güvenlik Başkanı Süleyman Anıl’ın yöneticiliğini yapacağı “Siber Güvenlik” oturumunda kritik bilgi sistemleri altyapılarına yönelik son yıllarda giderek artan siber tehditlerin tartışılacağı bu oturumda ülkemizde gerçekleştirilen siber tatbikatların sonuçları, dünyada siber güvenlik ve terörizm konusunda yaşananlar, ülkemiz siber güvenlik politikası ve siber ordu gibi konular tartışılacak. Oturumun konuşmacılar ise; Prof.Dr. Şahin Albayrak (Berlin Teknik Üniversitesi), Ömer Tekeli (EGM), Mert Üneri (TÜBİTAK Bilgem) ve Mustafa Ünver (BTK).

Dört gün boyunca birbirinden farklı oturumların yer alacağı ve alanında uzman yerli/yabancı konukların katılacağı etkinliğimizde; “Kamuda BT Alımları: Sorunlar-Çözüm Önerileri” “Bulut bilişim ve devlet: Devlet buluta girer mi?, “Yapısı ve sorunlarıyla Türkiye dijital oyun sektörü”,  “Elektronik atık yönetimi” , “İnternet teknolojileri ve TV yayıncılığı: IP-TV, Web TV”, “Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Hukuk Mahkemesi Kanunu”, “Hacktivist akımın sonu ne olacak? Anlamak mı, korunmak mı?”, “Mobil Finans”,“Kurumlarda ve STK’larda sosyal medya stratejisi ve yönetimi”, “Değişimin Liderleri” ile “Spor ve bilişim” gibi konular ele alınacak.

Katılımın ücretsiz olduğu Bilişim 2011’de ayrıca İnternet Kurulu, STK, Bilişim Kentleri, Üniversitelerarası BİM Başkanları, Enformatik/Bilişim Bölüm Başkanları, Kamu-BİB toplantıları yapılacak.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu