Ana sayfa BT Gündem Telekomünikasyon’da Ak – Kara ortaya çıkacak.

Telekomünikasyon’da Ak – Kara ortaya çıkacak.

395
0

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun telekom sektöründe faaliyet gösteren operatörlerin operasyonlarıyla ilgili bilgilerin hangilerinin ticari sır, hangilerinin ise kamuya açık bilgi olduğunu düzenleyen yönetmelik yayımlandı. Söz konusu yönetmeliğe göre ticari sırlar şöyle sıralanırken
– Yatırım planları,
– İş planları ve faaliyet stratejileri,
– Pazarlama ve fiyatlandırma politikaları,
– Araştırma ve geliştirme projeleri,
– İlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeciler hariç olmak üzere, hisseleri halka açık olmayan işletmecilerin bilanço ve gelir tablosu bilgilerini.

Ticari sır olmayan, kamuoyuna dönem dönem açıklanması gereken bilgiler ise şöyle sıralanıyor.

– Abone sayıları,
– Trafik miktarı,
– Net satış gelirleri,
– Abone sayıları, trafik bilgileri ve net satış gelirlerine göre pazar payları,
– Yapılan yatırım miktarları,
– Personel sayısı ve demografik dağılımı,
– Abone başına gelir, trafik, yatırım ve personel sayısı,
– İşletmeci değiştiren abone sayıları,
– Kurum tarafından önceden belirlenmiş kriterlere göre hesaplanan ve işletmeci şebekelerinden elde edilen hizmet kalitesi ölçütleri (yerleşim yerleri ve/veya il bazında),
– Kurum tarafından önceden belirlenmiş kriterlere göre hesaplanan kapsama alanı değerleri,
– Kurum tarafından önceden belirlenmiş kriterlere göre yapılan ve/veya yaptırılan saha ölçüm sonuçları,
– Elektronik haberleşme hizmet ve altyapısına ilişkin hizmet kalitesi alanında yapılmış Kurum düzenlemelerinde yer alan diğer hizmet kalitesi ölçüm sonuçları.