Ana sayfa BT Gündem “TK bağımsız olmaktan uzak. Karar verirken şeffaf değil”

“TK bağımsız olmaktan uzak. Karar verirken şeffaf değil”

84
0

Avrupa Birliği 2008 İlerleme raporunda TK ile ilgili ağır eleştirilere yer veriliyor. Türkiye’nin “Elektronik Haberleşme” konusunda biraz ilerleme kaydettiğini belirten rapor buna rağmen aksayan yönlerin de altını çizmiş. Elekronik haberleşme konusunda en büyük eleştiriyi alan Telekomünikasyon Kurumu. Kurumun iyi bir yapılanması olduğunu ve finansmanını kendi kendine sağlayabildiğini belirten AB İlerleme Raporu 2008, ancak Telekomünikasyon Kurumu’nun buna rağmen bağımsız olamadığını yazdı. Özellikle yetkilendirme sürecinde bağımsız olmaktan çok uzakta kalmakla eleştirilen Telekomünikasyon Kurulu, karar süreçlerinde de şeffaf olmamakla eleştirildi.

Rekabetin engeli şehiriçi telefon görüşmeleri

Şehir içi telefon görüşmelerinin rekabete açılması konusunda da eleştiriler içeren AB raporunda “Şehiriçi telefon görüşmelerinin serbestleşmesi konusu hala beklemede. Bu da hem sabit telefonlarda hem de genişbant internet erişiminde rekabeti baltalıyor” deniliyor.