Ana sayfa BT Gündem TÜBİSAD’ın 2014 beklentileri

TÜBİSAD’ın 2014 beklentileri

131
0

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün 2013 yılında yaklaşık olarak yüzde 13 büyüme gerçekleştirdiğini tahmin ettiklerini, sektörün 2014 yılına ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 5 ile 8 arasında olduğunu söyledi.
TÜBİSAD’ın Türkiye 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için devletten beklentisi ise vergi indirimi, kamu ihale kanununda revizyon ve AR-GE teşviğinde yeni düzenleme. Bu istekleri değerlendiren sektör uzmanları ise TÜBİSAD’ın isteklerinin Türkiye’yi 2023’e taşımak yerine, sektör oyuncularının çok daha kolay pra kazanabilecekleri düzenlemeler olduğuna işaret ediyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, dernek üyelerinden elde edilen ilk verilerle Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün 2013 yılı değerlendirmesini yaptı ve derneğin üyeleri ile yaptığı anketlere dayanarak 2014 yılı tahminini kamuoyu ile paylaştı. 2013 yılına ilişkin kesin ve detaylı veriler ise 2014 yılı Nisan ayında kamuoyu ile paylaşılacak.

TÜBİSAD’ ın son iki senedir yayınladığı bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar verileri raporlarına göre, Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 2012 yılında yüzde 18 oranında bir büyüme gerçekleştirdi.
TÜBİSAD raporunda 2012 pazar büyüklüğü 57.24 Milyar TL (e-ticaret hariç) olarak açıklanmış; sektörün 2011’e göre yüzde 18 büyümesi sevindirici bir gelişme olarak aktarılmıştı. 2012 yılında, Telekom Hizmetleri dışında kalan, bilgi teknolojileri (BT) pazarındadonanım pazarı 8,9 Milyar TL,  yazılım 2,14 MilyarTL ve hizmet pazarı da 3,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörün büyüklüğü 2012 yılında gerçekleşen 21 milyarlık e-ticaret pazarı’daeklendiğinde  toplam 78,24 Milyar TL’ye ulaşmıştı.

2013 Yılı Değerlendirmesi

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün
2013 yılı değerlendirmesi  şu şekilde gerçekleşti:

“TÜBİSAD, 2013 yılı için büyüme ve pazar büyüklüğü verileri ile ilgili net rakamları 2014 yılının Nisan ayında yayınlayacağı sektör raporu ile açıklayacak.  Ancak dernek üyelerinden alınan bilgiler doğrultusunda, 2013 yılı için BIT sektöründeki büyümenin yaklaşık olarak  % 13 civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2013 yılında pazardaki büyümede donanımın önemli bir etkisi olduğu söylemek mümkün. 2013 yılı sonunda, donanım pazarının yaklaşık %15,  yazılım pazarının %10, hizmet pazarının ise tahminen  %11 oranında büyümüş olduğu düşünülüyor.

Genel büyüme rakamına bakıldığında, bir büyüme elde edilmiş olmakla beraber, toplam pazar içerisindeki donanım ağırlığı ve büyümeye olan etkisi, hizmet pazarında daha yüksek büyüme rakamlarına ulaşılmasını engelliyor. Bu kompozisyon da,  gelişmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi, donanımın payının azalırken servis ve yazılımın payının artırılması TÜBİSAD in ana hedeflerinden birisi.
Bu büyümenin tam olarak beklentilerimizi karşılamadığını söylemek mümkün. Çünkü katma değeri yüksek, ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak alt sektörlerin, yani yazılım ve hizmet sektörünün halen donanım pazarına oranla düşük olduğunu görüyoruz. Bu potansiyel alanlarda istenen büyüme yakalandığında, büyüme beklentilerinin karşılanacağını düşünüyoruz. BT ürün ve hizmetlerinin yaygın olarak kullanıldığı üç temel alanın iş, eğitim ve eğlence olduğunu da söyleyebiliriz.
2013 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki büyümede önemli etkenlerden birisinin, uzun yıllara dayanan “Fatih Projesi”nin önemli ihalelerinin 2013’te başlaması oldu. Donanım sektöründe dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon satışlarında bir ivme kazanıldığı da ilk anda göze çarpan gelişmelerden.  Bilişim sektörü ve ülkemiz ekonomisine 2013’de negatif etki yapan değişken ise 2013 senesinin son günlerinde yaşanan döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik oldu. 2014’ün özellikle ilk yarısında döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde sektörümüzdeki büyümenin yavaşlayabileceğini ancak 2014 yılında da bilişimin farklı alanlarına yapılacak yatırımlar ve kamu harcamalarının istikrarlı bir yapıda devam etmesiyle büyümenin devam edebileceğini düşünüyoruz. “

2014 yılı değerlendirmesi

Kemal Cılız TÜBİSAD üyelerinin2014 yılı tahminlerine ilişkin olarak ise şu açıklamayı yaptı:
“TÜBİSAD üyelerinden gelen tahminlere dayanarak, Aralık ayının son günlerinde yaşanan TL’nin değer kaybının kalıcı olması durumunda, 2014 yılı büyümesinin negatif olarak etkilenebileceğini; toplam pazar büyüklüğünde, ancak % 5-8 arasında büyüme gerçekleşebileceğini öngörüyoruz.
Sektörde, 2014 yılının seçim yılı olması nedeniyle çok majör bir büyüme beklemezken, özellikle hizmet pazarında 2013’e göre daha iyimser bir havanın hakim olmasını bekliyoruz. Toplam pazar içerisinde, hizmet pazarının geçen yıl yakaladığı büyümesinin üstünde bir büyüme gerçekleştirmesi öngörülüyor.”

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Kemal Cılız, Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaması için TÜBİSAD’ın  hazırladığı önerileri ise şu şekilde sıraladı:

“TÜBİSAD olarak, Türkiye’nin uluslararası rekabette güç kazanması, 2023 senesinde Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini tutturabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümeye olan çarpan etkisinden yararlanması ve bu sektöre gerekli önemin verilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye’nin arzu edilen büyümeyi gerçekleştirmesi için politika önerilerimizi ise şöyle sıralıyoruz:
Güçlü bir siyasi sahiplenme ile bilgi ve iletişim teknolojileri stratejik bir sektör olarak kabul edilmeli ve bütüncül politikalar ile desteklenmelidir.

Sektörümüzdeki çok yüksek olan vergi yükünün özellikle yazılım, servis ve telekom hizmetlerinde azaltılması gereklidir.

Kamunun itici bir güç oluşturabilmesi için Kamu sektörü, özel sektörle rekabet içinde olmak yerine, hem altyapı yatırımlarının koordinasyonu, hem de bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıcısı olarak önemli bir rol üstlenmelidir. Şeffaf ve rekabetçi piyasa şartları sağlanmalıdır. Kamu ihale kanunu revize edilmeli…  BITS’e özel şartlar göz ardı edilmemelidir.

AR-GE ve girişimciliğin desteklenmesi gereklidir. Bu doğrultuda ARGE kanununda 50 kişilik yerinde Ar-Ge personel sınırının azaltılması gereklidir. Ar-Ge teşvik desteklerinin devamı ve sağlıklı bir şekilde koordinasyonu önemlidir.

Bilişim alanında nitelikli iş gücü yetiştirilmesi en önemli öncelik olmalıdır. Çünkü bu sektörün gelişmesinin alın terine bağlı değil, akıl terine bağlı olduğu bir gerçektir.