Türk bankaları Avrupa’ya örnek

Türkiye Bankalar Birliği ve EFMA (Avrupa Finansal Yönetim ve Pazarlama Birliği)’nın ortak girişimi ile bankacılık sektörüne yönelik hazırlanan, Perakende Bankacılık Trendleri toplantısı, 15 Aralık 2005 Perşembe günü Swissotel’de gerçekleşti. EFMA Genel Sekreteri Patrick Desmares’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, perakende bankacılık ve temel bankacılıktaki mevcut durum, yeni gelişmeler ve gelecek uygulamaları tartışıldı. Bankacılık sektörüne özel yazılım çözümleriyle bankacılık alanında da hizmet veren SAP, dünya ve Avrupa genelinde EFMA ile birlikte yürüttükleri “EMEA Perakende Bankacılık 2005” ve “Temel Bankacılığın Yeniden Tanımlanması” konulu araştırma sonuçlarını Türk finans sektörüyle paylaştı. SAP Bankacılık Sektörü Strateji Geliştirme Direktörü Richard Lowrie, araştırma sonuçlarını aktararak, değişik ülkelerdeki bankalar ile Türk bankalarını karşılaştırdı.

Araştırma, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın da (EMEA) içinde olduğu bir bölgede faaliyet gösteren finans kuruluşlarının, perakende bankacılık ve temel bankacılık konularına yaklaşımlarını analiz etmeyi ve kıyaslamayı hedefledi. Bu amaçla, araştırma kapsamında, müşteri yönetimi ve temel bankacılık operasyonlarında gelecek üç yıl içinde elde edilmesi beklenen gelişmeler incelendi. Araştırma sonucunda ulaşılan veriler analiz edildi, eksiklikler ve ihtiyaçlar belirlendi ve bankacılık sektörünün gelişebilmesini sağlayacak koşullar öneri olarak ortaya kondu.

Tüm gün süren Perakende Bankacılık Trendleri toplantısı kapsamında düzenlenen açık oturum ve panellere, Akbank, ABN Ambro, Finansbank, Fortis Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Şekerbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası’ndan Genel Müdür Yardımcısı ve Direktör düzeyinde yöneticiler konuşmacı olarak katıldılar. Etkinlikte Amsterdam Üniversitesi’nden Dr. Hüseyin Güngör; Finalta’dan Doug Wilson, Cap Gemini’den Bertrand Lavayssiere, Dunn & Co’dan Ulf Geismar, Accenture’dan Osvaldo Ostermann’da perakende bankacılık ve temel bankacılık konuları ile ilgili birer sunum gerçekleştirdiler.

SAP ve EFMA tarafından yapılan araştırmada en kapsamlı ve efektif araştırma metodları uygulandı. Araştırma EMEA bölgesinde 21 ülkede 42 banka üzerinde web üzerinden yapıldı. Araştırma sorularını değişik ülke ve bankalardan 1300 banka çalışanı cevaplandırdı. Her bankadan en az bir üst düzey yönetici bu araştırmaya bizzat katılarak, araştırma sorularını cevaplandırdı. Gelecek üç yıl içinde perakende ve temel bankacılık konularında bankaların hizmet ve uygulamalarında gerçekleştirilecek değişiklikler belirtilerek, öncelikler tanımlandı.

Araştırma sonucunda aşağıdaki ana konu başlıkları ön plana çıktı :

• Karlılık İçin Büyüme Stratejilerinin Uygulanması
EMEA bölgesindeki bankalar, ciro artışı sağlayabilmek için maliyetleri kısarak karlılığa ulaşmaya çalışmaktansa büyümeye yönelik stratejiler uygulamaları gerektiğini düşünüyorlar. Şu anda büyümek için uygulanan en önemli girişimin, mevcut müşterilere çapraz satışlar yapmak ve yeni müşteri kazanmak olduğunu belirtiyorlar.

• İş Zekası ( Business Intelligence ) Üzerine Yoğunlaşılması
Bankalar, gelecek dönemde iş zekası çözümleri üzerine yoğunlaşmak istiyor. Bu çerçevede özel çalışmalar yapmayı planlıyor. Bankalar, iş zekası çözümleri ile topladıkları müşteri verilerini daha efektif kullanabileceklerini düşünüyor. Ayrıca müşteri yönetimi stratejilerinin oluşturulmasında iş zekası çözümlerinin çok etkili olduğu belirtiliyor.

• Geliştirilmiş Çok Kanallı Müşteri Yönetimi Uygulanması
Çok kanallı müşteri yönetimi yaklaşımı gelecek yılların planlamalarında genişçe yer alacak. Bu konuda iki nokta üzerine odaklanılacağı belirtiliyor. Birincisi doğru müşteriye, doğru zamanda gitme konusunda daha başarılı olmak. İkincisi ise operasyonel iyileştirmeler ve tam otomasyon sayesinde müşterilere verilen işlem sürelerinin kısaltılması.

• Çalışan Görevlerinin ve Organizasyon Yapısının Yeniden Düzenlenmesi
Müşteri yönetimini daha iyi yapabilmek için bankalar, personel rejimini ve organizasyon yapısını değiştirecekler. Orta düzey banka yöneticilerinin profili değişecek. Bankaların yeni kuşak yöneticileri, mevcut iş sorumluluklarının üzerine, müşteri yönetimi stratejilerinin uygulanmasını da ekleyecek. Bir çok banka rekabette kendilerini öne çıkaracak, özel hizmet programları geliştirecek. Müşteriye özel kişiselleştirilmiş hizmet programları önümüzdeki üç yıl içinde uygulamaya konulacak.

• Bankalardaki Mevcut IT Sistemlerinin Yenilenmesi
Araştırmada, bankaların üçte birinden fazlası istedikleri çalışmaları hayata geçirebilmek için sahip oldukları IT altyapısının yetersiz olduğunu belirtti. Araştırmaya cevap veren bankaların çoğu IT sistemlerini etkin ve verimli kullanmanın, rekabette avantaj sağlayacağını ve kendilerini farklılaştıracağını düşünüyor. Ama mevcut durumun, planlanan stratejilerin uygulanmasını güçleştirdiğini de ifade ediyorlar. Kurum içinde geliştirilen uygulama ve yazılım çözümleri yerine artık her kurumun benzer platformları kullandığı ve birbiri ile kolayca entegre olan yazılım çözümlerine yönelik bir trendin başladığı da belirtiliyor.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. Reklam gelirlerimizii artırmamıza yardımcı olun.