Ana sayfa BT Gündem Türk Telekom’un özelleştirilmiş ilk yılında kim kazandı? Kim kaybetti?

Türk Telekom’un özelleştirilmiş ilk yılında kim kazandı? Kim kaybetti?

96
0

Kamu Emekçileri Sendikları Konfederasyonuna bağlı Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası Haber-Sen Türk Telekom’un Oger’e satılışının ilk yılında bir basın açıklamasıyla bir yılda kimlerin kazanıp kimlerin kaybettiğini sorguladı.Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin Oger Telecom’a satılışının birinci yıl dönümü olan 14 Kasım 2006’da Genel Başkan Baki Çınar imzası ile yapılana açıklamada bir yıl süresince cevap alınamayan sorular bir kez daha hatırlatılarak Oger Telecom’un ve Siyasi iktidarın bir yıllık süreçte özelleştirme sonrası neler yaptığı sorgulandı.

Haber-Sen’in Basın Açıkllaması Şöyle

KİM KAZANDI? KİMLER KAYBETTİ?

1990’ lı yıllarda başlayan Türk Telekom’un özelleştirilme süreci 14 Kasım 2005 tarihinde içinde birçok hukuksuzluğu barındıran işlemlerin sonucunda Oger firması ile devir sözleşmesi imzalanarak sonuçlandırıldı. Bizler; Tüm Haber-Sen ve Haber-Sen, genel olarak kamusal kaynakların özel sermayeye peşkeş çekilmesi olarak tanımladığımız özelleştirmelerin tamamına ve özelde Türk Telekom’un özelleştirilmesine karşı her türlü eylem, etkinlik ve hukuk mücadelesini verdik. Ancak, 21. yy Türkiye’sinde kamu hizmetlerinin piyasa koşullarına terk edilmesi yönelimi ile IMF, Dünya Bankası ve finans çevrelerinin talepleri, uluslararası sermaye ile yerli işbirlikçilerinin karlı kamu kuruluşlarını ele geçirme istekleriyle örtüşüyordu. Bunun sonucunda ülkemizin en önemli ve en büyük kurumlarından olan Türk Telekom, devletin kendi koyduğu yasalar bile göz ardı edilerek devredildi.

Türk Telekom; devredildiğinde 55 bin çalışanı, 19 milyon sabit çalışan abonesi, 21 milyon çalışmaya hazır hat kapasitesi, 700 bin civarında ADSL abonesi olan dünyanın 13. büyük sabit şebekesi idi. Yine faaliyetlerinden dolayı son on yılda kamuya yaklaşık 14 milyar dolar gelir getiren bir kamu iktisadi kurumu idi. Her yıl en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum da Türk Telekom’du. Halkın haberleşme hakkının güvencesi olan bu büyüklükte bir kurum, tüm yönetim hakları kamudan çıkarılmak suretiyle yüzde 55’ i devredilerek 6.550 milyon dolar karşılığında Oger Telekom’a devredildi. Üstelik bu para 5 taksit olarak tahsil edilecek.

Ayrıca, Türk Telekom’ un kaç yılın sonunda tekrar kamuya devredileceğine dair satış ve devir sözleşmesinde yer alan birçok spekülasyon, hala netliğe kavuşmuş değildir. Türk Telekom 21 yılın sonunda kamuya devredilmek zorundadır. Bunun teyidini ya da aksi yönde verilen taahhütleri Sayın Ulaştırma Bakanı halka açıklamak zorundadır.

Yıllardır her türlü platformda ifade ettiğimiz Türk Telekom’un özelleştirilmesine ilişkin temel çekincelerimizi kısaca bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

1-Haberleşme hakkı, kamusal bir haktır ve her yurttaşın buna ulaşabilme hakkı vardır.

2-Tüm yurttaşların haberleşmesinin gizliliği Anayasal güvence altındadır ve devletin sorumluluğundadır.

3-Teknolojinin geldiği aşama düşünüldüğünde, haberleşme ve bağlı hizmetlerin kontrolü bir devlet için hayati önemdedir.

4-Özelleştirme ile sabit telefon hizmetlerinde özel bir tekel yaratılacaktır. Kar getirmeyen bölgelere yatırım yapılmayacaktır.

5-Halkımız zamanla daha pahalı ve kalitesiz hizmet almaya mahkûm edilecektir.

6-Devlet milyarlarca dolarlık gelirden mahrum kalacaktır.

7-Nitelikli birçok eleman kurumdan ayrılmak zorunda bırakılacak, birçok insanın işine son verilecektir.

Peki Türk Telekom’un özel sektöre devrinin 1. yılında bu söylediklerimizden hangileri yanlış çıkmıştır? Maalesef ki, yıllardır dile getirmeye çalıştığımız bütün olumsuzluklar birer birer gerçekleşmektedir. Bunun faturası ise ülkemize ve halkımıza kesilecektir.

1-Kurumu işleten firma, kuruma tek kuruşluk yatırım yapmamıştır. Bunun yakın dönemdeki yansıması, evlerimize sabit telefon bağlatamamak olacaktır.

2-Anayasal güvence altında olan haberleşmenin gizliliği ihlal edilmiştir. Bu süreçte Harp Okulu komutanının telefonu dinlenmiş, Telekom’ da yabancı ajanların telefon kayıtlarını yasadışı biçimde aldığı ve sınır dışı edildikleri medyaya yansımıştır.

3-Telekom’ un satışından sağlanan gelirle hangi yatırım yapılmıştır? Siyasal iktidarın özelleştirmeden elde edilen gelirle yeni yatırım ve istihdam alanları yaratılacağı yönündeki sözlerinin yalandan ibaret olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır. Türk Telekom’ un ve diğer kamu kuruluşlarının satışından alınan paralar rantiyeye aktarılmaya devam edilmiştir.

4-Siyasi iktidar Telekom’ un özelleştirilmesi ile sektörde rekabetin artacağını, halkın bu hizmetleri alırken seçici olacağını, Telekom hizmetlerinin ucuzlayacağını ifade ediyordu. Diğer özel sektör firmalarının Telekom’ un hala sürmekte olan tekel konumuna ilişkin itirazları her gün medyaya yansımaktadır. Kontür fiyatları aynı kalırken, son yapılan zamla birlikte yurttaşlar dünyada en pahalı ADSL hizmeti alır duruma gelmiştir. ( Bu hizmetin fiyatı Türkiye’de yaklaşık 90 dolar iken, aynı hizmetin AB ortalaması 35 dolar civarındadır )

5-Devletin kasasına girmesi gereken milyarlarca dolar kazanç Oger firmasına aktarılmıştır. Devir tarihinden bu yana firmanın net kazancı ne olmuştur? Devlete aktardığı vergi ne kadardır?

6-Türk Telekom’ un devrinden sonra binlerce nitelikli çalışan başka kamu kurum ve kuruluşlarına gitmek zorunda kalmıştır. Devlet Personel Başkanlığı, açıkta kalan binlerce çalışanı istihdam edecek özelleştirme kapsamında olmayan kamu kuruluşu bulamamıştır. Bunun sonucunda çalışanlar 7-8 ayı bulan sürelerce zoraki bankamatik memuru yapılmış ve sonrasında hiç ilgisi olmayan kurumlara gönderilmiştir. Başka kurumlara gönderilen binlerce çalışan yeni işyerlerine uyum sorunu yaşamaktadır.

7-Bugün Türk Telekom’ da birçok iş durma noktasındadır. 1. Tip ve 2. Tip Sözleşme yapılan çalışanlar, geleceğini göremez durumdadır. Çalışanlar, diken üstünde, özveriyle işleri yürütmeye çalışmaktadır. Telekom’ da iş barışı kalmamış, halkımızda kaliteli hizmet sunulmasından mahrum edilmiştir.

8-Son günlerde medyaya Oger yetkililerinin ağzından Telekom’ un gelirlerinin % 12 azaldığı ve özellikle işçi personelin maliyetlerinin yüksek olduğu biçiminde haberler yansımaktadır. Bu açıklamaları, yakında Telekom’ dan yüksek sayıda işçinin çıkarılacağı biçiminde anlamak gerekmektedir.

Geçen bir yıllık süreçte yaşananlardan da görüldüğü gibi, Türk Telekom’ un devrinden ülkenin stratejik çıkarları, halkımız ve çalışanlar hiçbir şekilde kazanmamıştır. Bu devirden tek kazanan Oger firması olmuştur.

Sendikamız; işkolunun bir kurumu ve yıllardır üyemiz olan binlerce çalışanın halen çalıştığı Türk Telekom’ daki tüm gelişmeleri halkımızla paylaşmaya, doğruları aktarmaya, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Haber-Sen, yıllardır verdiği mücadelenin gereğini her biçimiyle devam ettirerek fiili ve meşru mücadeleden aldığı güçle Türk Telekom’daki her türlü gelişmenin asli bileşeni olduğunu kamuoyuna saygı ile duyurur.14.11.2006

Baki ÇINAR

Genel Başkan