Türk Telekom’a, fiber ağını da paylaştırma yükümlülüğü geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, 2019 yılının son gününde Türk Telekom’a SAYE yükümlülüğü getirdi. Bu yükümlülükle 1 Temmuz’dan itibaren fiber ağın paylaştırılması zorunlu olacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Toptan Sabit Yerel ve Merkezi Erişim Pazarları Analizi
Nihai Dokümanı’nı 2019 yılının son gününde onayladı. BTK ayrıca, bu dokümanda yer alan SAYE (Sanal Ayrıştırılmış Yerel Ağın Erişimi) paylaşım yükümlülüğünün de 1 Temmuz 2020’den itibaren uygulamaya geçirileceğini duyurdu.
Bu karar sonrasında, Türk Telekom’un konuya ilişkin bir fiyat tarifesi belirleyerek, BTK’dan onaylatması gerekecek. 1 Temmüz’dan itibaren yerel ağı sanal olarak da diğer operatörlere paylaştıracak.

3 İlçede muaf

Türk Telekom’un, Etkin Piyasa Gücü’ne sahip işletmeci olarak tabi olacağı yükümlülükler rekabet şartlarının oluştuğu Adana’nın Çukurova, İzmir’in Karşıyaka ve Balçova ilçelerinde geçerli olmayacak.

BTK tarafından alınan 31 Aralık 2019 tarih ve 2019/DK-SRD/338 sıralı kurul kararında 2019.EU2014M3.3 Referans Numaralı Toptan Sabit Yerel ve Merkezi Erişim Pazarları Analizi Nihai Dokümanı’nda Türk Telekomünikasyon AŞ’ye getirilen sanal ayrıştırılmış yerel erişim (SAYE) yükümlülüğünün 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmesi,

Kurumumuzca yapılan coğrafi analiz sonucunda;
a. En az 2 alternatif altyapının erişilen hane bakımından kapsama oranının (ayrı ayrı) %50’yi
aşması ve
b. TTNET’in perakende pazar payının %50’nin altında kalması
kriterlerini birlikte sağladığı değerlendirilen 3 ilçede (Çukurova, Balçova ve Karşıyaka) -pazar
gelişmelerine göre ilgili pazar(lar)da rekabete aykırı durumların ortaya çıkması halinde Kurumumuz
düzenleme hakkı saklı kalmak kaydıyla- Türk Telekomünikasyon AŞ’nin sanal ayrıştırılmış yerel
erişim (SAYE) hizmeti ve Ethernet seviyesinde veri akış erişimi (VAE) hizmeti sunumu
yükümlülüğü ve tarife kontrolüne tabi olma (maliyet esaslı tarife belirleme ve fiyat sıkıştırması) yükümlülüğünden muaf tutulması hususlarına karar verilmiştir.  denildi.

Türk Telekom’a ne yükümlülük geliyor?

BTK tarafından onaylanan nihai pazar analizi raporuna göre Türk Telekom’a 1 Temmuz 2020’den itibaren getirilecek temel yükümlülükler şöyle açıklanıyor

1. Erişim yükümlülüğü:

Bakır şebekeler için;
 Yerel ağa ayrıştırılmış tam erişim sağlanması,
 Yerel ağa ayrıştırılmış paylaşımlı erişim sağlanması ve
 Alt yerel ağa ayrıştırılmış erişim sağlanması,
Fiber şebekeler için;
 Sanal ayrıştırılmış yerel erişimin (SAYE) sağlanması (FTTC mimarisini de
içerecek şekilde)
 Trafiğin herhangi bir sıkıştırma ve sınırlandırılmaya maruz
bırakılmadan ilk lokal santralde teslim edilmesi,
 Erişimde, alternatif işletmecilerin servislerini farklılaştırmaya olanak
sağlayacak (trafiğin ayrıştırılıp farklı akışların önceliklendirilmesine
imkan sağlayan QoS ve p-bits özelliklerini içerecek) şekilde kontrole
sahip olması,
 IPTV gibi içerik yayın hizmetlerinin sunumuna yönelik olarak,
erişim şebekesinde ayrı VLAN tanımı yapılması, bu kanaldan
Multicast/Unicast trafiğinin taşınması ve ayrıca ses, genişbant gibi
farklı hizmetlerin sunumuna yönelik birden fazla ayrı VLAN
tanımlanması,
 Ethernet teknolojisi (Layer 2 protokolü) ile trafiğin teslim edilmesi,
 Alternatif işletmecilerce DSLAM port yönetimine imkan sağlayacak
arayüzlerin (abone kaydı, profil değiştirme, port (boş/doluluk dahil)
durumu sorgulama, DSLAM ve modem bilgilerinin
görüntülenebilmesi, DSLAM özelliklerinin yönetilebilmesi, vb.)
gerçek zamanlı olarak sağlanması,
 Alternatif işletmecilerin hat arızası tespitine yönelik gerekli
parametreleri (sinyal gücü, gürültü marj değerleri, bakır kabloya ait
rezistans vb. elektriksel parametreler) otomasyon sisteminde anlık
olarak sorgulamasına imkan sağlanması,
 Alternatif işletmecilerin son kullanıcı cihazları üzerinde yeterli
kontrole sahip olmasına ve şebeke ile uyumlu kendi son kullanıcı
cihazlarını kullanabilmelerine imkan sağlanması,
 Hizmet değişikliği ve işletmeci değişikliğine imkan sağlanması

2. Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı yükümlülüğü
3. Tarife kontrolüne tabi olma yükümlülüğü:
4. Referans erişim teklifleri hazırlama ve yayımlama yükümlülüğü (Hizmet seviyesi taahhütleri ile hizmet seviyesi taahhütlerine uyulmaması halinde uygulanacak cezai şart ve yaptırımları içerecek şekilde),
5. Ayrım gözetmeme yükümlülüğü:
6. Şeffaflık yükümlülüğü:
7. Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi yükümlülüğü.

Konuya ilişkin, Toptan Sabit Yerel ve Merkezi Erişim Pazarları Nihai Analiz Dokümanına bakabilirsiniz. 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleyici kullandığınız için, içeriğimizi görüntüleyemiyorsunuz. Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. İçeriğimizi görüntülemek ve reklam gelirlerimizi artırmamıza yardımcı olmak için reklam engelleyici uygulamanızı kapatarak yeniden deneyin.