Türk Telekom’da Oger hisseleri resmen devredildi, yönetime 3 banka yöneticisi geldi.

Özelleştirme ile Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini satın alan Oger Telecom’un, bankalardan aldığı kredileri ödeyememesi nedeniyle teminat gösterdiği Türk Telekom hisseleri bankalar tarafından oluşturulan Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’ye devredildi. Türk Telekom yönetim kuruluna Akbank, İşbankası ve Garanti Bankası’nı temsilen birer yönetim kurulu üyesi atandı. Türk Telekom tarafından 22 Aralık Cumartesi günü Kamuoyunu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan açıklamalarda, Türk Telekom’daki yeni hisse yapısı, yönetim kurulundan ayrılan ve yeni atanan üyeler ile 25 Ocak 2019 günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurular yer aldı. Türk Telekom tarafından şu duyurular yapıldıYüzde 55 hisse Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’ye
Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“OTAŞ”), Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de (Türk Telekom) bulunan %55 oranındaki hissesinin, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15.08.2018, 17.08.2018 ve 29.08.2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti.
Bu kapsamda, OTAŞ’a ait Şirketimiz hisselerinin devri ile ilgili olarak, Şirketimize, Türk Ticaret Kanunu’nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Şirketimiz sermayesinin %55’ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye (LYY) devredilmiştir. LYY, Türk Ticaret Kanunu’nun 499. maddesi uyarınca Şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedilmiştir.
Tamamlanan hisse devri sonrasında şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Grubu Ortak Adı Sermaye Oranı (%) Hisse Adedi Sermaye Miktarı (TL)
A Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. %55 192.500.000.000 1.925.000.000
B T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı %25 87.501.188.497,5 875.011.884,975
B Türkiye Varlık Fonu %5 17.498.811.501,5 174.988.115,015
C T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı %0 1 0,01
D Türkiye Varlık Fonu %1,68 5.881.188.500 58.811.885
D Halka Açık %13,32 46.618.811.500 466.188.115
Toplam %100 350.000.000.000 3.500.000.000
Ayrıca OTAŞ’a kredi veren bankaların 22.12.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamalara göre Türk Telekom hisselerinin LYY’ye devrine ilişkin olarak, SPK’nın ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen LYY tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunulacaktır.
Akbank, İşbankası ve Garanti temsilcileri Yönetim Kurulu’nda
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Mohammed Hariri, Sayın Cenk Serdar, Sayın Faisal Mohammed I Aldughaither ve Sayın Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani Şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa etmiştir.
–  Sayın Mohammed Hariri’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Hakan Aran atanmıştır.
–  Sayın Cenk Serdar’ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Muammer Cüneyt Sezgin atanmıştır.
–  Sayın Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından  aday gösterilen Sayın Eyüp Engin atanmıştır.
Söz konusu atamalar Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
Eyüp Engin
Eyüp Engin, 1978 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Akbank’ta göreve başlamıştır. Teftiş görevinden sonra Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yurtdışı Finansal Kurumlar alanlarında Bölüm Müdürü olarak görev yapmış olan Eyüp Engin, 1996’da Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, akabinde Uluslararası Bankacılık ve Yurtdışı Finansal Kurumlar Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. Temmuz 2007’de şimdiki görevi olan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atanan Engin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunudur.
Hakan Aran
1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olup Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atanmıştır. 17 Temmuz 2008 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.
Muammer Cüneyt Sezgin
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü, Western Michigan University İş İdaresi (MBA) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora programı mezunu olan M. Cüneyt Sezgin, çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2001 yılında Garanti Bankası’na katılan Dr. Sezgin, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Güvence Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı yanı sıra Garanti Bank S.A. (Romanya), Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. adlı iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Öğretmen Akademisi Vakfı ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Dr. Sezgin, 30 Haziran 2004 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıldır.
25 Ocak 2019’da Olağanüstü Genel Kurul
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 25/01/2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi;
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda BaşkanlıkDivanına yetki verilmesi;

3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler
uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması
kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin “Kuruluş” başlıklı 1. Maddesi, “Sermaye” başlıklı 6.
maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesi, “Denetim Kurulu” başlıklı 16. maddesi,
“Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 17. maddesi, “Genel Kurulun Yetkileri” başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması;
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi hakkında karar verilmesi,
7. Dilekler ve Kapanış.
Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’nin ORTAKLARI KİM OLDU?
1984 tarihinde Sabancı Holding bünyesinde kurulan EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ’nin yüzde 100 sermayesi ile 27 Nisan 2018’de kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ iki yönetim kurulu üyeli ve 50 bin TL sermayeli bir şirket. Şirketin kuruluşundaki yönetim kurulu üyeleri Mustafa Nedim Bozfakıoğlu (Başkan) ve Mevlüt Aygün iken, 30 Haziran 2018’de gerçekleştirilen genel kurulda şirketin yönetim kurulu başkanı olarak Sabancı Holding Finans Başkanı Levent Demirağ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak ise Sabancı Holding Genel Sekreteri Gökhan Eyigün atanmış durumda.
Bugün, Akbank, İşbankası ve Garanti Bankası tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yaptıkları duyurular ile Levent Yapılandırma AŞ’den hisse devraldıklarını duyurdular. Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olan Levent Yapılandırma AŞ’nin hisse dağılımı ise bu duyurular ise şu oranlarda gerçekleşti.
AKBANK %35,5598
İŞBANKASI %11,5972
GARANTİ BANKASI %22,1265
Sabancı Holding şirketi Exsa Export elindeki diğer yüzde 30,7165’lik hissenin akıbeti konusunda ise mevcut açıklamalardan kesin bir sonuç ortaya çıkmıyor. Muhtemel olarak bu hisseler de OTAŞ’a verilen kredide diğer bankaların payına düştüğü şekilde bu bankalara devredilecek.
Bu ortaklıklar sonrasında bankaların eline dolaylı olarak geçen Türk Telekom hisselerinin oranları ise şöyle
AKBANK %17,7799
İŞBANKASI %6,37846
GARANTİ BANKASI %12,169575
DİĞER %16,894075
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleyici kullandığınız için, içeriğimizi görüntüleyemiyorsunuz. Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. İçeriğimizi görüntülemek ve reklam gelirlerimizi artırmamıza yardımcı olmak için reklam engelleyici uygulamanızı kapatarak yeniden deneyin.