Turkcell, 2021’i güçlü abone kazanımı yüksek gelir ve kârlılık ile kapattı

Turkcell 2021 yılını güçlü operasyonel ve finansal sonuçlarla kapattı. Gelir 36 milyara yaklaşırken kâr 5 milyarı geçti. Abone bazı net 2.7 milyon büyüdü

Turkcell Grup gelirleri, Turkcell Türkiye’nin güçlü performansı, uluslararası operasyonların sağlam katkısı ve techfin segment gelirlerindeki artış sayesinde yıllık bazda %29,5 yükseldi ve 35 milyar 920 milyon lira olarak gerçekleşti. Grup net kârı, sürdürülen operasyonel performans, hareketli kur ortamında disiplinli finansal risk yönetimi ve varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi gelirinin pozitif etkisi sayesinde 5 milyar TL’yi geçti. Mobil ARPU büyümesi %13,4 büyüme ile 54.9 TL’ye yükseldi. Turkcell, 2022 yılı için gelir büyümesi hedefini yaklaşık %30, FAVÖK hedefini yaklaşık 19 milyar TL ve operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranını ise %20-%21 seviyesinde açıkladı.

İyi yönetişim, çeşitlendirilmiş iş modeli

Turkcell’in iyi yönetişim özellikleri ve çeşitlendirilmiş iş modeli, operasyonel verilere de yansıdı. Son 14 yılın en büyük abone kazanımı elde edildi. Turkcell Türkiye abone bazı net 2,7 milyon abone kazanımı ile 2007’den bu yana en yüksek net abone kazanımı performansını gösterdi. Net 1,7 milyon mobil faturalı abone ve net 0,5 milyon mobil ön ödemeli abone kazanımı elde edildi.Net 258 bin sabit abone kazanımı ile 2017’den bu yana en yüksek performans elde edildi.

Fiber ile erişilen yeni hane sayısı 653 bin olurken, net 223 bin fiber abone kazanımı gerçekleşti.

İvmelenen güçlü performans ile hedefler aşıldı

2021 yılı mali sonuçları ile ilgili olarak bir açıklama yayınlayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, gelişmeleri şöyle özetledi:

“2021 yılı, COVID-19 salgını etkisi ile sosyal ve ekonomik anlamda zorlu şartların hüküm sürdüğü 2020 yılı
sonrasında tüm dünyanın toparlanma sürecine girdiği bir dönem oldu. Yılın ilk yarısı COVID-19 varyantlarının
gölgesinde başladı, salgına karşı alınan önlemler sosyal yaşantıyı ve iş faaliyetlerini etkilemeye devam etti. Yılın
ikinci yarısında ise yaygın aşılama programları sayesinde dünyanın büyük kısmında olduğu gibi ülkemizde de hızlı
bir normalleşme dönemine girdik. Yıl boyunca salgın kaynaklı bu değişimler hayatımızı ve tüketici davranışlarını
yeniden şekillendirdi, değişmeyen ancak dönüşerek bilakis önemi giderek artan en temel iki ihtiyaç ise “iletişim”
ve “dijitalleşme” oldu. Turkcell olarak bu ihtiyaçları ana yetkinliklerimiz ve geniş ekosistemimiz ile öncü marka
olarak karşılamamızın arkasında doğru konumlandırılmış stratejimizin olduğunu mutlulukla görüyoruz.
Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına cevap veren tüm servis ve çözümlerimizde gördüğümüz güçlü operasyonel
performansımız ile 2021 yılında sağlam finansal sonuçlara imza attık ve her çeyrek yenilediğimiz beklentilerimizi
aştık. Konsolide bazda gelirlerimiz bir önceki yıla kıyasla %23,4 oranında artarak 35,9 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK1
ise %22,4 oranında artışla 15,0 milyar TL’ye yükseldi. Güçlü bilançomuz, ihtiyatlı risk yönetimi yaklaşımımız ve tüm
operasyonlarımızdaki etkili performansımız sayesinde net kâr bir önceki yıla göre %18,7 oranında artarak 5,0
milyar TL oldu. Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesine rağmen operasyonel yatırım
harcamalarının2
(lisans hariç) gelirlere oranı planlarımız dahilinde %21,2 olarak gerçekleşti.

Son 14 yılın en yüksek net abone kazanımı

2021 yılı salgın sonrası değişen tüketici alışkanlıklarının pekiştiği bir yıl oldu. Yılın ilk yarısında 3 haftalık tam
kapanmayı da içeren salgın kısıtlamaları ile uzaktan eğitim ve evden çalışma uygulamaları sabit genişbant
hizmetlerinde yüksek hız ve kapasite ihtiyacını öne çıkarttı. Yılın ikinci yarısında özellikle yaz aylarında artan
mobilite ve turist hareketliliği mobil servislerimize olan talebi artırdı. Yıllardır rakiplerimizin ilerisinde düşünerek
şebekemize yaptığımız akılcı yatırımlar sayesinde en hızlı ve kaliteli iletişim hizmetlerini sağlamaya devam ettik.
Müşteri odaklı yaklaşımımız kapsamında, yapay zekâ ile müşteri davranışlarını analiz ederek doğru zamanlarda
aldığımız aksiyonlar, abone kayıp oranını makul bir seviyede tutmamızda etkili oldu. Değişen tüketici alışkanlıkları
daha yüksek kapasiteli ve hızlı internet ihtiyacını ortaya çıkardı ve müşterilerimizi üst paketlere taşımamızı
kolaylaştırdı. Tüm bu faktörler sayesinde 2021 yılında toplamda 2,7 milyon net abone kazanarak, son 14 senenin
en güçlü abone kazanım performansını elde ettik. Mobil tarafta 1,7 milyon faturalı ve 503 bin ön ödemeli olmak
üzere toplamda 2,2 milyon net mobil abone kazandık. Faturalı abonelerimizin toplam mobil aboneler içindeki payı
%66,4’e çıktı. Müşterilerimizi üst pakete geçirme stratejimiz, artan faturalı abone oranı, data ve dijital servislerin
kullanımındaki artış ile mobil bileşik ARPU (M2M hariç) yıl sonuna doğru hızlanarak dördüncü çeyrekte %17,8 ve
2021 yılında %13,4 artış gösterdi.
Türkiye’deki fiber penetrasyonunun OECD ülkelerine göre geride seyretmesi ve sabit genişbant hizmetlerinin
düşük kapasite ve iletim gücüne sahip eski teknoloji çözümleri ile sağlanması kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamada
yetersiz kalırken, Türkiye’nin önünü açacak olan yeni nesil iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri de sekteye
uğratıyor. Bu farkındalık ile hareket ederek, 2020 yılı sonunda ülkemizdeki fiber yayılımımızı artırmayı
hedeflediğimizi duyurmuştuk. 2021 yılı boyunca ülkemizin 5 güzide şehrini hizmet alanımıza kattık ve hedefimizi
aşarak 653 bin yeni haneye fiber servisimizi ulaştırdık. Fiber abone bazımız 223 bin net abone kazanımı ile toplam
1,9 milyona ulaştı. Toplam sabit genişbant abone sayımız ise 258 bin artışla 2,7 milyon oldu. Fiber abone kayıp
oranının düşük seyretmesinde önemli rol oynayan IPTV servisimizde de beklentileri aşan bir performansa imza
attık. IPTV abone bazımız 211 bin artışla 1,1 milyona ulaştı. Bireysel fiber ARPU 2021 yılında yıllık bazda %10,6 ve
dördüncü çeyrekte %12,8 artış gösterdi.
Salgın sebebiyle mobilite kısıtlamalarının görüldüğü 2021 yılında, dijital kanallarımızın önemini bir kez daha
anladık. TL yükleme, ek paket alımı ve dijital servis aboneliğinin yanı sıra geniş ürün çeşitliliğiyle elektronik cihaz
alımına imkân veren dijital kanallarımızdan satışların gelirler içindeki payı3 %22’ye ulaştı.

Müşterilerimiz için değer yaratmaya devam ediyor, stratejik odak alanlarımızla ihtiyaçlarını karşılıyoruz
Zengin ürün portföyü ile müşterilerimizin hayatlarına değer katan dijital servislerimizin kullanıcıları her geçen gün
artıyor. Türkiye’nin yerli iletişim platformu BiP uygulamamızın toplam indirilme sayısı, yıl sonu itibarıyla 90
milyonun üzerine çıktı. 3 aylık aktif kullanıcı sayısı ise yıllık bazda 2,5 katına çıkarak, 26 milyon olarak gerçekleşti.
Dünya çapında bilinirliği hızla artan BiP, başta Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya gibi yüksek
nüfuslu ülkelerde olmak üzere yoğun ilgi görmeye devam etti. Yıl sonu itibarıyla her dört aktif BiP kullanıcısından
biri yurtdışından oldu. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak vererek kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yıl
boyunca BiP’e yeni özellikler eklemeye devam ettik. Önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirmeyi planladığımız
uluslararası operatör iş birlikleri ile BiP’i daha geniş kitleler tarafından kullanılan bir global uygulama haline
getirmeyi hedefliyoruz.
TV+, 2017’nin başından beri pazar payını her çeyrekte düzenli olarak büyütmeye devam eden tek TV servis
sağlayıcısı oldu. Zenginleşen içeriğiyle TV+’ın IPTV müşteri bazı yıllık %24 artışla 1,1 milyona ulaşırken, OTT TV
kullanıcıları %40 yükselerek 800 bin kullanıcıyı aştı. Haziran ayında 1 milyon eşiğini aşan bulut depolama servisi
lifebox, yılı %45 artış ile 1,3 milyon ücretli kullanıcıyla kapattı. 2021 yılında BiP Meet, lifebox business ve YaaniMail
gibi ürünlerimizi B2B iş modeli dahilinde kurumsal müşterilerimizin hizmetine sunarak daha fazla kullanıcıya
erişmeyi hedefledik. 2021 yılında Dijital servislerimizin tekil gelirleri %31 artışla 1,7 milyar TL seviyesine ulaştı.
İşletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş hizmetler sunan Turkcell Dijital İş Servisleri, geleneksel sabit
genişbant servislerinin yanı sıra veri merkezi, bulut, siber güvenlik, sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetler,
yapay zekâ, nesnelerin interneti, büyük veri ve iş uygulamaları gibi yeni nesil teknolojilerle müşterilerinin
dönüşümüne katkı sağladı. Çeşitli iş ortakları ve güçlü altyapısı ile bilişim teknolojileri servis pazarında hedeflediği
liderliği planlanandan iki yıl önce elde etti. Bu dönemde Dijital İş Servislerimiz toplam 1,7 milyar TL kontrat
değerine sahip, 2.700’den fazla projeye imza attı. Böylece yıllık gelirleri %29 artışla 2,3 milyar TL’ye ulaştı. Bugüne
kadar imzaladığımız sistem entegrasyon projelerinden, 2022 ve sonrasında gelire dönüşecek backlog büyüklüğü
ise 1,4 milyar TL oldu.
Techfin işimiz Financell ve Paycell’in katkısıyla %27 büyüdü. Sadece bireysel müşterilerimizin değil, kurumların da
teknolojik ihtiyaçları için finansman çözümleri sunan Financell’in gelirleri dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı
dönemine göre %32 arttı, kredi portföyü ise 2,1 milyar TL’ye ulaştı. Geniş ürün yelpazesine sahip Türkiye’nin lider
ödeme platformu Paycell ile ödeme alışkanlıklarının hızla değiştiği bu dönemde müşterilerimizin yanında olmaya
devam ettik. 2021 yılı itibarıyla yıllık %41 artışla 6,6 milyon kullanıcı3 bazına ulaşan Paycell’in tüm servislerindeki
işlem hacmi de yıllık %49 artarak 14 milyar TL oldu. 2021 yılı itibarıyla Paycell’in gelirlerinin %72’sini oluşturan ana
servis kolu mobil ödeme hizmetlerinin aktif kullanıcı sayısı %81 artarak 4,1 milyona erişirken, işlem hacmi ise geçen
yılın yaklaşık iki katına çıktı. Aynı dönemde Paycell kart hacmi ise 6 katına çıktı. Şirketlerin birden fazla banka ile
anlaşma gereksinimini ortadan kaldırarak maliyet avantajı sunan Paycell Android POS ürünü 6 bin adete ulaştı ve
böylece yıl sonunda hizmet verdiğimiz üye iş yeri sayısı 17 binin üzerine çıktı. Tüm dikeylerindeki güçlü performans
sayesinde Paycell 2021 yılında gelirlerini %64 arttırdı. Güçlü performansını geliştirerek sürdüren Paycell’de kısmi
hisse satışını değerlendirmek için gerekli süreci de bu sene başlattık. Bu kapsamda, techfin alanında bilgi birikimi
ile Paycell’in mevcut ve yeni pazarlarda büyümesine katkı sağlayacak ve Paycell’i bir sonraki aşamaya taşımamıza
yardımcı olacak stratejik bir ortak ile çalışmayı hedefliyoruz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu