Ana sayfa BT Gündem Turkcell açıklama yaptı tahtası işleme açıldı

Turkcell açıklama yaptı tahtası işleme açıldı

144
0

Turkcell’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklam şöyle
“Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Nisan 2011 tarihinde Şirketin genel merkezinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, daha önce Yasal Denetçiler, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış ve Bağımsız Denetim firması tarafından denetlenmiş 2010 Faaliyet Yılı Bilançosu ve Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulumuzun 2010 yılı karından %75 oranında kar dağıtım teklifi onaylanmamıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı ile kanuni denetçilerimiz ibra edilmemiş ve süresi biten Şirket kanuni denetçilerinin yerine yenileri seçilmemiştir.

Genel Kurul’da, Şirketimiz hisselerinin %13,07’sini temsil eden Sonera Holding B.V.’nin, Yönetim Kurulu Başkanı’nın azli ve yerine yeni üyenin seçimi yönünde gündeme madde eklenmesi talebi, Türk Ticaret Kanunun 369. maddesi (Genel Kurul gündeminde daha önce gösterilmeyen hususlar müzakere olunmaz) çerçevesinde hükümet komiserleri tarafından reddedilmiştir. Şirketimiz hisselerinin %51’ini temsil eden Turkcell Holding Anonim Şirketi’nin temsilcisi bu gelişme üzerine, gündeme madde eklenmemesinin azınlık hissedarlarının haklarını ihlal edeceğini ve bu sebeple diğer gündem maddeleri hakkında çekimser oy kullanacağını belirterek gündem maddelerinin tamamı hakkında çekimser oy kullanmıştır.

Turkcell Holding Anonim Şirketi’nde %47,09 oranında hissesi olan, ayrıca Şirketimiz hisselerini %13,07 oranında doğrudan elinde tutan Sonera Holding B.V. ise, 2010 Faaliyet Yılı Bilançosu, Kar-Zarar hesabı, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifi, kanuni denetçilerimizin ibra edilmesi ve süresi biten Şirket kanuni denetçileri yerine yenilerinin seçilmesi maddeleri ile ilgili olarak olumsuz yönde oy kullanmıştır.

Gündemde yer alan maddelerin kabul edilmesi için, Türk mevzuatına göre toplantıda hazır bulunan hissedarların çoğunluğunun olumlu oyu gerekmekte olduğundan, gündemdeki maddelerden, başkanlık divanının oluşturulması ve divan toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi maddeleri dışında hiçbir madde kabul edilmemiştir.

Böylece, %34,69 oranında paya sahip olan küçük ortaklarımız da dahil tüm ortaklarımızı ilgilendiren, Yasal Denetçiler, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış ve Bağımsız Denetim firması tarafından denetlenmiş 2010 yılı Mali tabloları onaylanmamıştır. Bu nedenle, %75 oranında kar dağıtım teklifi de onaylanmamış ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi sonrası kamuya açıklanan, 16 Mayıs 2011 tarihinde yapılması planlanan kar payı dağıtımı yapılamayacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurulda atanamayan kanuni denetçilerin yasal yollarla atanmasını sağlamak için gerekli başvuruda bulunmuştur. Ayrıca, şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, söz konusu ihtilafların çözümü ile ilgili olarak gerekli görüşmelere başlamıştır. Yönetim Kurulumuz ve şirket yönetimi görevinin başındadır ve Şirket faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir.

New York ve İstanbul borsalarında eş zamanlı işlem gören tek Türk şirketi olarak Şirketimiz, ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim ilkelerini uygulamaya ve kamunun aydınlatılmasına azami özeni göstermeye devam edecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.