Ana sayfa BT Gündem Türkiye bilişim alanında ABye girdi

Türkiye bilişim alanında ABye girdi

88
0

ürkiye, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altındaki üç programdan biri olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı’na (ICT PSP) 2009 yılından bu yana katılım sağlıyor. Programın ana amacı, Avrupa için Sayısal Gündem’de (Digital Agenda for Europe) belirlenen politika alanları ve öncelikleri dikkate alınarak, rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanmasıdır. 2007-2013 yılları arasında uygulanmakta olan ICT PSP Programı toplam 730 milyon Avro bütçeye sahiptir. Türkiye, bilişim alanında AB’nin yürüttüğü bu mali destek programına katılım konusunda 2010 yılında büyük bir başarı göstermiş ve yüzde 88 oranında geri dönüş sağlamıştır. Ulusal koordinasyonu DPT Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yürütülen Program’da hem başvuru sayısı hem de geri dönüş oranının yüksekliği, Türkiye’nin bilişim alanında AB üyesi ülkelerdeki ortaklar ile işbirliği geliştirme ve proje uygulama konusundaki seviyesini göstermekte.

Türkiye, ICT PSP Programı 2010 yılı çağrısı kapsamında ulusal bütçeden 1.257.920 Avro tutarında bir ödeme yapmıştır.

Çağrı kapsamında ülkemizden 50 ortak, 25 farklı proje konsorsiyumunda yer almış ve Avrupa Komisyonu’ndan hibe talep etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 5 farklı projede yer alan 6 Türk ortak Komisyon desteği almaya kesin olarak hak kazanmıştır. Bu projeler sonucunda, Türk ortaklar, Komisyon’dan toplam 1.107.980 Avro tutarında hibe alacaktır.

Ülkemizden ortakların içinde bulunduğu hibe almaya hak kazanan projeler ve ortaklar şunlardır:

1- e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange): Ülkemizden Adalet Bakanlığı’nın yer aldığı ve 495.590 Avro tutarında hibe alacağı proje kapsamında, vatandaşların ve işletmelerin yasal kayıtlarına sınır ötesi erişimi sağlamak amacıyla Avrupa Birliği’ndeki farklı yargı bilgi sistemleri arasında birlikte çalışabilirliği sağlamak amaçlanmaktadır.
2- epSOS (European Patients – Smart Open Services): Türkiye’den Sağlık Bakanlığı ile SRDC Limited Şirketi’nin yer aldığı projenin temel amacı, ülkelerin e-Sağlık alanında sundukları hizmetlerin Avrupa çapında birlikte çalışabilirliğini sağlamaktır. Bu proje sayesinde, sağlık profesyonellerinin başka bir ülkeden gelen hastaların sağlık kayıtlarına erişimi mümkün olacaktır. Proje kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan, Sağlık Bakanlığı 72.910 Avro ve SRDC firması da 218.730 Avro hibe desteği alacaktır.
3- Bologna (Bologna Translation Service): Farklı ülkelerin lokal dillerinde hazırlanmış akademik içeriklerin internet tabanlı olarak sunulan “makine çevirisi” hizmeti sayesinde farklı dillerde erişilebilirliğini sağlamayı amaçlayan bu proje kapsamında, Koç Üniversitesi, 234.000 Avro hibe desteği alacaktır.
4- Organic.Lingua (Demonstrating the potential of a multilingual Web portal for Sustainable Agricultural & Environmental Education): Halihazırda kullanımda olan Organic.Edunet portalının mevcut altyapısının ileri dil ve konuşma teknolojileriyle yeniden yapılandırılmasının amaçlandığı Organi.Lingua projesi kapsamında, Çukurova Üniversitesi, 84.750 Avro hibe desteği alacaktır.
5- SEHGovIA (Supporting the European eHealth Governance Initiative and Action): Avrupa Birliği’nin 2009 yılında oluşturduğu e-Sağlık Yönetişim İnisiyatifinin desteklenmesini amaçlayan bu tematik ağ kapsamındaki çalışmalara ülkemiz adına Sağlık Bakanlığı katılacak olup, Komisyon’dan 2.000 Avro hibe desteği alacaktır.