Ana sayfa BT Gündem Türkiye’de ağ uzman açığı hergün büyüyor

Türkiye’de ağ uzman açığı hergün büyüyor

91
0

IDC tarafından, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 31 Avrupa ülkesini kapsayan “Networking-Ağ Teknolojileri İşgücü Açığı Araştırması” tamamlandı. Sonuçlar, 17 Kasım 2005’te, Cisco Networking Akademisi Programı-CNAP akademilerinden Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü Mete Kabatepe tarafından duyuruldu.Tehlike çanları çalıyor:
2008 yılında Türkiye’de 30 binden fazla ileri ağ teknolojileri uzmanı açığı olacak…

IDC, Türkiye için 2008 yılında ileri teknoloji alanında işgücü açığını 31 bin 900 kişi olarak öngörüyor. Türkiye, IDC’nin 31 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmasında, 2005 yılında ileri ağ teknolojilerinde Avrupa sıralamasında yüze 22.9 ve 14 bin 200 kişi ile 31. sırada, 2008 yılında ise aynı alanda, yüzde 29.1 ve 31 bin 900 kişi ile, Avrupa sıralamasında 30. sırada yer alıyor. Tüm ağ teknolojilerine baktığımızda, 2005 yılında Türkiye’de işgücü açığı yüzde 18 ile 27 bin 500 kişi. Aynı alanda 2008 yılında bu oran, yüzde 21 ile 49 bin 100 kişiye ulaşacak.

Avrupa geneline bakıldığında, ileri ağ teknoloji alanında işgücü talep ve arzı arasındaki farkın, yani bu alandaki işgücü açığının 2008’de yüzde 15,8 civarında olması tahmin ediliyor. Araştırmaya katılan 31 ülkenin, üçte birinde, 2008 yılında bu alandaki talep ile arz arasındaki fark yüzde 20’nin üzerinde olacak. Özellikle AB üyesi olmayan, Doğu Avrupa ülkelerinde arz-talep arasındaki dengesizliğin çok çarpıcı olması bekleniyor. Bu bulgular gösteriyor ki, kıta genelinde şirketleri, önümüzdeki günlerde, ileri teknolojinin adaptasyonu, rekabet ve ekonomik büyüme alanlarında önemli zorluklar bekliyor. Bu alanda yaşanacak olan işgücü açığı, dünya pazarında Avrupa’nın rekabet avantajını yitirmesi anlamına gelebilir. Rakamlar çok çarpıcı. Örneğin, İngiltere, 2008 yılında, yüzde 9.3 işgücü açığı beklentisi ile bu alanda en düşük açık oranına sahip görünüyor. Ancak, rakamsal olarak bu oran yaklaşık olarak 40 bin yetişmiş eleman anlamına geliyor. Buna karşılık, yüzde 33.5 ile ilk sırada yer alan Ukranya’da, 2008 yılında işgücü açığının 28 bin kişi olması bekleniyor.

Çeşitli ülkelerde alınacak hızlı önlemler ile kısa sürede dengelerde değişiklik yaratılabilir. Araştırmaya katılan şiketlerin yüzde 60’ı bilgisayar ağlarını iş süreçlerini hızlandırmak, müşterileri, iş ortakları ve tedarikçileri ile iletişim kurmak için kullandıklarını, yüzde 80’i ise gelecekte ağın öneminin daha da artacağına inandıklarını söylüyor. Bu veriler, ağ teknolojilerinin artan önemini ve işgücü açığının ne kadar büyük bir sorun olacağını gösteriyor.

Şirketlerin yüzde 50’den fazlası, IT elemanlarında farklı iş yetkinliklerine giderek daha çok ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. IT ilintili işlerde çalışacak olan kişilerde, sadece teknoloji odaklı değil, buna ek olarak iş odaklı beceriler aranıyor. İşgücü açığının nedenlerinden biri de, Avrupa’daki yoğun ileri teknoloji adaptasyonu ve e-iş büyümesine rağmen, bu alanda yeterli eğitim programlarının olmaması.
İleri ağ teknolojileri alanında arz/talep analizine ek olarak, bu araştırma aynı zamanda “Avrupa’da Ağ Teknolojileri Becerileri: İşgücü açığı global pazarda rekabet gücünü etkileyecek mi? sorusuna da yanıt arıyor. Araştırma, ağ teknolojileri alanında önümüzdeki yıllarda işe alım kriterlerinin nasıl değişeceği ve sertifikasyonun önemi konularına da odaklanıyor.