Ana sayfa BT Gündem Türkiye’de internet konferansı 14’üncü yaşında

Türkiye’de internet konferansı 14’üncü yaşında

109
0

Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl ulusal boyutta düzenlenen INET-TR konferansı, bu yıl 12-13 Aralık tarihlerinde, İstanbul’da Bilgi Üniversitesi Dolapdere Yerleşkesinde gerçekleşiyor. Türkiye İnternetinin bir resminin çekildiği, ana sorunlarının tartışıldığı, çözümler için ortak akıl arandığı, internetle ilgilenen herkese, uzmanına, öğrencisine, ev hanımına, emeklisine açık olduğu, işin teknik boyutu ve sosyal boyutlarının tartışıldığı konferans tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına açık ve ücretsiz olup sadece web sitesinden kayıt olunması yeterli.
Konferansta bu yıl “ “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, “İnternet ve Demokrasi” ve “İnternet yasakları” konuları öne çıkıyor. Siyasetçilerin de katıldığı bir oturumda “İnternet, Siyaset ve Demokrasi” adıyla, İnternetin Siyaseti nasıl değiştirdiği, ve ülkemizde demokrasiyi, saydamlığı ve toplumsal katılım için İnterneti nasıl kullanabileceğimiz tartışılacak. “Sosyal Ağlar, Fikri Haklar ve İnternet Yasakları” oturumunda ülkemiz internetin kanayan yarası internet yasakları tartışılacak. Mü-Yap ve TİByetkililerinin, hukukçuların, Medya ve Sivil Toplumun katıldığı bu oturumda yasakların ne kadar hukuki olduığu ve çözüm yolları tartışılacak.
Soysal Ağlar, konferansın en ağırlıklı konusu. Tanıtım ve Reklamda Sosyal Ağların kullanımı, Bilgi Yönetimi, E-öğrenme ve E-yayıncılıkta Sosyal Ağların kullanımı anlatan 2 seminer; Sosyal Ağların toplumsal etkilerini inceleyen Bildiri Oturumu, Bir Panel yer alacak. Buna Ek olarak Türkiye’de Facebook kullanımı inceleyen 5 bildirili bir panel yapılacak.
Yasaklar dışında Hukuk boyutunda 3 oturum söz konusu. Türkiye’de radikal bir değişikliğe gidilmekte olan Alan Adı Sistemini tartışan bir Panel ve İnternet Hukukun değişik boyutlarını inceleyen 2 oturum söz konusu.
“İnternet Gazeteciliği Öldürüyor mu?” başlıklı bir panelde klasik ve internet gazetecileri ve akademisyenler konuyu tartışacaklar.
Konferansta sıradan vatandaşa yönelik “İnternete Çocuk İstismarının engellenmesi”, Bireysel Güvenlik, ve Körler için Bilişim Seminerlerinin yanında, Telekulak ve Casus Yazılımları anlatan oturumlar var.
Teknik seminerler arasında Bilmeyenlere Linux, Açık Kaynak İş Modelleri, İleri Düzey PostgreSQL, ve PHP diline giriş var.
Bilidiri Oturumları arasında E-Öğrenme, İnternet ve Gelecek, E-devlet, Bilgi Toplumu ve Teknik Bildiriler var. Konferans 4 paralel salonda, 25 oturum olarak gerçekleşecek.