Türkiye’de korsan yazılım tırmanışa geçti

International Data Corporation (IDC)’ın bu yıl gerçekleştirdiği IDC Korsan Yazılım Araştırması, kişisel bilgisayarlardaki korsan kullanım oranının 2007 yılında düşüş kaydettiğini göstermesine rağmen gelişmekte olan pazarlardaki PC sayısındaki hızlı artışının korsan yazılım oranının kötüye gitmesine neden olduğunu ortaya koydu. Bu kötüye gidişin bir süre daha devam edeceği tahmin edilirken korsan nedeniyle dünyada oluşan toplam kayıp 8 Milyar Dolardan 48 milyar Dolara yükseldi.BSA’nın bu yıl beşinci kez gerçekleştirdiği 2007 yılı global korsan kullanım oranı araştırma sonuçları açıklandı. İş Yazılımcıları Birliği BSA’nın her yıl alanının lider bilgi teknoloji araştırma şirketi IDC’ye yaptırdığı 108 ülkeyi kapsayan araştımanın sonuçlarına göre korsan yazılım kullanımı 67 ülkede düşüş gösterirken aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkede yükseldi. Bu genel iyileşmeye rağmen korsan yazılımın yüksek seyrettiği ülkelerdeki PC pazarının hızlı büyümesi dünyadaki korsan yazılım oranının %3 yükselerek %38’e çıkmasına neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan BSA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Robert Holleyman; BSA olarak korsan yazılımla savaşta sevindirici bir ilerleme kaydettiklerini ifade ederek, bu gelişmenin hem devlet hem iş dünyası ve endüstri sektörüyle son kullanıcı düzeyinde memnunluk verici olduğunu belirtti. Holleyman, bu sevindirici gelişmenin yanı sıra korsan yazılımın gelişmekte olan pazarlara kaydığının da altını çizdi.

IDC’nin 2007 yılı raporuna göre Türkiye’de korsan yazılım kullanımı geçtiğimiz yıla oranla 1 puan artarak %65’e yükseldi. IDC’nin 108 ülkeyi kapsayan korsan araştırmasında Türkiye’deki korsan yazılım oranındaki 1 puanlık artışın sektöre etkisinin 356 milyon dolarlık ekonomik kayıp olduğu belirtildi.

BSA Türkiye Koordinatörü Elçim Barkay da, Türkiye’deki 1 puan da olsa korsan yazılım oranında yükseliş gerçekleşmesinin üzücü olduğunu belirterek; BSA’nın ülke genelinde eğitim ve bilinçlendirme yönündeki çalışmalarına devam edeceğini; devlet ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışmaların artırılarak korsan yazıılım kullanım oranının aşağılara çekilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Korsan yazılım oranının düşürülmesinin ekonomik yararlarına dikkat çeken Barkay bunun son kullanıcılar, yerel yazılım firmaları ve KOBİler için de son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi. Barkay “Korsan yazılımın düşürülmesi Türkiye’ye yapılacak yabancı yatırımları da arttıracaktır” dedi.

IDC’nin Ocak ayında gerçekleştirmiş olduğu araştırma sonuçlarında yazılım sektörünün istihdama, vergi gelirlerine ve GSYİH’ya büyük katkısı olduğuna dikkat çekilmişti. Araştırma verilerine göre Türkiye’deki korsan yazılım oranının yüzde 10 oranında düşürülmesinin dört yıllık süreçte ekonomiye sağlayacağı faydaların çarpan etkisi yaratmasıyla bilişim teknolojileri sektöründe yerel endüstri gelirlerinden 500 milyon dolar ek kaynak sağlanmasına ve vergi gelirlerinde 80 milyon dolarlık ek kazancın elde edilmesine katkıda bulunması bekleniyor.

IDC araştırması aynı zamanda korsan yazılımın endüstriye negatif etkileri çok fazla olduğuna dikkat çekiyor. Araştırma, korsan yazılımın teknoloji şirketlerinin yeni işler ve yeni ürünler geliştirmesine gölge düşürdüğü ve hizmet sektörüne de zarar verdiği belirtiliyor. Devletin vergi gelirlerinin de azalmasına neden olan korsan yazılım sanal suç ve güvenlik problemlerinin de artmasına neden oluyor. IDC’nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre korsan yazılımın 10 puan düşürülmesinin dört yıllık bir süreçte milyarlarca dolarlık ekonomik büyüme ve yüzbinlerce yeni iş imkanı anlamına geldiği belirtiliyor.

Araştırmayla ilgili olarak bir açıklama yapan IDC sorumlusu John Gantz; 2007 sonu itibarıyla dünyada 1 milyar adet PC’ye yazılım yüklendiğini ve bunun yarısının lisanssız korsan yazılım olduğunu belirtiyor. Gantz: 2007 IDC Araştırma sonuçlarının büyümekte olan ekonomilerdeki yükselişe dikkat çektiğini belirtirken bir çok ülkede devlet ve özel sektörün korsana karşı gösterdiği çabanın da işe yaradığını belirtiyor.

IDC’nin bu yıl gerçekleştirdiği 2007 IDC Global Korsan Yazılım Araştırması sonuçlarına göre; Rusya’nın bir yıl içinde 7 puanlık bir düşüş gösterdiği görülüyor. Söz konusu ülkenin son dört yılda kaydettiği toplam düşüş ise 14 puan. Korsan yazılımın hala yüksek oranlarda seyrettiği Rusya’daki bu önemli düşüşte yasallaştırma çalışmalarıyla devletin de desteğiyle yürütülen eğitim çalışmalarının etkili olduğu belirtiliyor.

Korsan yazılım oranının en düşük seyrettiği ülkeler %20 ile USA, %21 ile Lüksemburg ve %22 ile Yeni Zelanda . Korsan yazılım oranının yüksek seyrettiği iki ülke %92 ile Bangladeş ve Azerbeycan.

ABD, İngiltere ve Avusturya gibi ülkeler son beş yılda -1’lik yavaş bir seyirle de korsan oranında düşüş trendi göstermeye devam ediyor.

Araştırma; korsan yazılım oranının artmasında içinde bulunulan pazarın da etkili olduğunu gösterdi. Büyüyen ekonomilerdeki küçük işletmelerin ve kullanıcılar tarafından geliştirilen dinamik PC pazarı korsanın en zor azalacağı sektörler. Yapılan araştırmalar 2008 -2012 yılları arasında 700 milyon kişinin online olacağını gösterirken bu oranın sadece %76’sının büyüyen pazarlara ait oduğu ifade ediliyor. Bu sonuç korsan yazılımın da sokaklardan internet ortamına kayacağını gösteriyor.

Bilgisayar pazarındaki korsan oranını azaltan faktörler arasında gelişmekte olan pazarlarda globalleşmenin artması ve örneğin teknolojide DRM adı verilen Dijital Haklar Yönetimi gibi ölçülebilen teknik korumaların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekiliyor. Böylece kullanıcıların kendi telif haklarını koruma altına almalarının sağlanabileceği belirtiliyor.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu