Ana sayfa BT Gündem Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejisi hazır

Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejisi hazır

90
0

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Peppers & Rogers Group’a yaptırılan Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi Yüksek Planlama Kurulu onayı aldı. Eylem Planı ve Strateji raporunun Resmi Gazete’de yayınlanması için gerekli olan süreç ise devam ediyor. Danışman Kuruluş’un hazırladığı ilk halinden sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının görüş belirtmesi için sunulan rapor son halini aldıktan sonra onaya yollanmıştı. Yüksek Planlama Kurulu’nun onay verdiği Eylem Planı ve Strateji raporu Devlet Planlama Teşkilatı’nın Bilgi Toplumu Dairesi web sitesinde www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde kamuoyu ile paylaşılıyor.

Toplam 111 eylemden oluşan plan 2010 yılına kadar Türkiye’nin Bilgi Toplumu konusunda yapması gerekenleri anlatıyor. Yapılacak olan eylemlerin maliyeti ise yaklaşık 3 milyar YTL olarak öngörülüyor. Stratejinin temelini ise “Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü” oluşturuyor.