Ana sayfa BT Gündem TÜSİAD’dan AB raporu

TÜSİAD’dan AB raporu

102
0

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ömer Sabancı, TÜSİAD’ın ”AB Sürecinde Türkiye’de Bilişim ve Telekomünikasyon Teknolojileri Üzerine Görüş ve Öneriler” raporunun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinin, Türkiye’nin AB üyeliği açısından taşıdığı öneme değinerek ”Aslında Türkiye’nin bilgi toplumuna ulaşması sadece mevzuat bazında değil, eğitim, kültür, Ar-Ge, girişimcilik, inovasyon,teşvikler gibi temel alanlarla da ilerleme kaydedilmesini
gerektiriyor” dedi.
Sabancı, bu konuda AB’nin 1999 yılında başlattığı ”E- Avrupa
Girişimi”ne ve 2010 yılında oluşturduğu Lizbon Stratejisi’ne de
değinerek Türkiye’nin ekonomik boyutları, nüfusu, stratejik konumu gibi bazı özellikleri dikkate alındığında ve diğer sektörlerle
karşılaştırıldığında bilişim teknolojileri pazarının yeterli
büyüklükte olmadığının görüldüğüne işaret eden Sabancı, ”Bu durum,
pazarın yüksek bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret ediyor.
Türkiye, kişi başına bilgisayar sayısı, bilgi teknolojileri harcaması
ve internet kullanımı gibi temel göstergelerde OECD, AB-15 ve AB-25
ülkeleri ile karşılaştırıldığında maalesef genellikle sonlarda yer
alıyor” dedi.