Ululas İnovasyon raporu Türkiye’nin gelecek 20 yılına ışık tutacak

Üniversite, özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle oluşturulan Ulusal İnovasyon Girişimi (UİG), Türkiye’nin bu alanda politikalar oluşturmasına ve bunların uygulanmasına katkıda bulunacak “İnovasyon Çerçeve Raporu”nu düzenlediği bir toplantıyla açıkladı. Ankara’da, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener’in de katılımıyla yapılan toplantıda, Türkiye’nin önümüzdeki beş yıl içinde atacağı inovasyon adımlarının, 20 yıl ve daha ötedeki geleceğimizde Türkiye ekonomisi ve toplumsal gelişmenin belirleyicisi olacağı açıklandı.İletişim sponsorluğunu Logo Business Solutions’ın üstlendiği rapor, Ulusal İnovasyon Girişimi’nin bünyesinde oluşturulan beş çalışma grubu tarafından hazırlandı. Özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan 109 uzmanın destek verdiği beş çalışma grubu geçen bir yıl içinde; “2023 Türkiye’si ve İnovasyon”, “İnovasyonun Finansmanı”, “İnovasyon için İnsan Kaynağı ve Yetenekler”, “Ortam ve Altyapı” ve “Kamuda İnovasyon” konularında kapsamlı bir rapor hazırladı. İnovasyon konusunda Türkiye’de sivil toplum tarafından gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışma, Türkiye’nin inovasyon stratejisine önemli bir katkı olarak nitelendirildi.

“İnovasyon Çerçeve Raporu”nun, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener’in katılımıyla Ankara Sheraton Hotel & Convention Center’da yapılan tanıtım toplantısında, Ulusal İnovasyon Girişimi’nin Eşbaşkanları Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Doğramacı ve Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Dr. Erdal Karamercan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı da birer konuşma yaptılar.

Toplantıda konuşan Devlet Bakanı Şener, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırabilmesi için yenilikçi olması ve inovasyon gücünü artırması gerektiğini kaydederek, raporun hazırlanmasına katkıda bulunanları kutladı. Şener, “Hükümet olarak bu alanda yoğun çalışmalar içinde olduklarını, ancak özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının da Türkiye’nin inovasyon gücünün artmasına yapabilecekleri katkılar olduğunu” vurgulayarak, raporun bu yönde olumlu bir örnek oluşturduğunu söyledi.

Raporun tanıtımı öncesinde konuşan UİG Eşbaşkanı Prof. Dr. Ali Doğramacı ise şunları söyledi:

“Bu çalışma çok değerli uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin rekabet gücünü artırabilmesi açısından inovasyon alanındaki potansiyel ve dinamiklerimizin harekete geçirilmesi büyük önem taşıyor. Ulusal İnovasyon Girişimi’nin, bu konuda bir strateji sağlayan ve yol haritası oluşturulmasına katkıda bulunacak kapsamlı çalışması bir ilk oluşturdu. Bunun arkasının geleceğine ve Türkiye’yi yarınlara taşıyacak bir inovasyon stratejisinin hayata geçeceğine inanıyorum.”

Eşbaşkan Dr. Erdal Karamercan da, kuruluşların sürekli yenilikler yaparak rekabet üstünlüklerini sürdürebilmelerinin, sadece kendi olanaklarına bağlı olmadığını, bunun için uygun bir ortamın da gerekli olduğunu belirterek, “Kamu yönetiminin, akademik dünyanın, sivil toplumun böyle bir yaratıcılık ortamının oluşmasına katkıda bulunması gerekiyor. İşte bu noktada da, kamuoyunun ‘yenilik bilincini’ kazanması önemli. Ancak bu yenilik bilincine sahip bir kamuoyu varsa ve kamu yönetimi ile uyumlu bir işbirliği platformu kurulabilirse, ülkede inovasyon için elverişli ortam oluşabiliyor. Ancak o zaman, risk finansmanı, tohum sermayesi ve araştırma-geliştirme için gerekli fonlar sağlanabiliyor; ancak o zaman, yenilikçiliğin düşmanı olan yasadışı ve haksız rekabetin üzerine gidiliyor.” dedi.

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı