Ana sayfa BT Gündem Ulusal Genişbant Stratejisi’nin detayları belli oldu

Ulusal Genişbant Stratejisi’nin detayları belli oldu

231
0

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı” taslağı kamuoyu görüşlerine açıldı.Türkiye’nin 2017 ve 20020 yılları arasında, genişbant stratejisi doğrultusunda atılması planlanan adımların yer aldığı strateji raporunda hem 2023 hedeflerine ulaşılması yönünde yapılması gereken çalışmalar hem de genişbant internet talebinin ve arzının artırılmasına yönelik eylemlerin listesi bulunuyor. Kamuoyu görüşüne açılan taslağa yönelik katkılar, öneri, talep ve düşünceler 14 Nisan 2017 tarihine kadar Haberleşme Genel Müdürlüğü’ne aktarılabilecek.Konutlara fiber altyapı zorunluluğu
Taslakta en dikkat çekici eylemlerden birisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan yeni inşa edilen konut alanlarına başta fiber altyapı olmak üzere, haberleşme altyapısına ilişkin  yatırımlarının zorunlu kılınmasına yönelik kanuni düzenleme yapılması planlanıyor. Daha önce sadece Türk Telekom yönetmeliklerine göre yürütülen altyapıya ilişkin, diğer operatörlerin de hizmet verebilmesine yönelik değişikliklerin gelmesi bekleniyor.
Ayrıca, genişbant talebinin artırılmasına yönelik olarak vergi indirimi de eylem planı maddeleri arasında yer alıyor. Stratejide belgesinde arzın ve talebin oluşturulmasına yönelik eylemlerin tüm ayrıntılarına ulaşmak da mümkün.
Genişbant Arzının Oluşturulması
Yeni Nesil Erişim Şebekelerinin Geliştirilmesi Amacıyla Pasif Altyapı Kurulumunun Kolaylaştırılması
Genişbant Altyapılarının Ticari Olarak Yaygınlaşmasının Zor Olduğu Bölgelere Yönelik Finansal
Destekleme Modeli Oluşturulması
Kablo TV Altyapısının Yaygınlaştırılması
Bina İçi Elektronik Haberleşme Altyapısının Kurulumunun Zorunlu Hale Getirilmesi
Geçiş Hakkı ve Tesis Paylaşımı Mevzuatının Güncellenmesi
Elektronik Haberleşme Altyapısı Kurulumunun Kolaylaştırılması
Spektrumun Etkin ve Verimli Kullanılması
Genişbant Talebinin Oluşturulması
Vergi ve Mali Yükümlülüklerin Azaltılması
OTT (Over-the-Top) Hizmetlerine İlişkin Tedbirlerin Alınması
Engelliler, Düşük Gelirliler ve Sosyal Desteğe İhtiyacı Olan Grupların Genişbant Hizmetlerine Erişimlerinin Kolaylaştırılması
Türkçe Sayısal İçeriğin ve Uygulamaların Geliştirilmesi İçin İçerik ve Uygulama Geliştirme Alanlarının Belirlenmesi
İnternete İlişkin Kullanıcı Güveninin Arttırılması
Bulut Bilişim Yaygınlığının Artırılması
Makineler Arası İletişim (M2M), Nesnelerin İnterneti (Iot) ve Herşeyin İnterneti (Ioe) Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması
Hem Genişbant Arzının ve Hem Talebinin Oluşturulması
Telsiz Ruhsatname ve Kullanım Ücretleri ile Kullanım Hakkı Ücretlerinin Gözden Geçirilmesi
Veri Merkezlerinin Desteklenmesi
Türkiye’de Güçlü İnternet Değişim Noktaları (İDN) Oluşturulması
Toptan Genişbant Erişim Pazarlarında Rekabetin Artırılması
Bölgesel Bazda Düzenleme Yaklaşımına Geçilmesi
Elektronik Haberleşme Sektöründe Yerli Üretim ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi
5G Ar-Ge ve Standart Çalışmalarının Yürütülmesi
Akıllı Kentler Programının Geliştirilmesi
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Geliştirilmesi
Ulusal Genişbant Stratejisi Hedeflerinin Takibi

Tüm bu eylemlerle ulaşılması gereken 2020 ve 2023 hedefleri ise eylem planında şöyle belirtiliyor. Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2020 Taslağı’nın tam metnine Haberleşme Genel Müdürlüğü sitesinden ulaşarak 14 Nisan 2017’ye kadar katkılarınızı sunabilirsiniz.

Genişbant Hedefleri

 

2020

2023

Sabit Genişbant Abone Yoğunluğu (%)

 

20

30

Mobil Genişbant Abone Yoğunluğu (%)

 

80

100

İnternet Kullanım Oranı (%)

 

70

80

Fiber İnternet Abone Sayısı (milyon)

 

5

10

Genişbant İnternet Erişimi Sağlanabilecek Hane Oranı (%)

 

50

100

En az 1 Gbit/s Hızlarda Genişbant Erişim Sağlanabilecek Hane Oranı