Ana sayfa BT Gündem Ya çocuklarımızın %95’i?

Ya çocuklarımızın %95’i?

84
0

Sizin ilkokula giden çocuğunuz var mı bilemem. Ancak benim var. Geçtiğimiz senelerdeki veli rahatlığını bu sene arar olduk. Sürekli olarak, ilkokul dördüncü sınıfa giden kızım, Dilay yanıma gelerek “Baba bu konuda araştırma yapmamız lazım. Bu konuda bilgi toplamam lazım” deyip duruyor. Dolmabahçe sarayı ile ilgili bilgi, Türkiye ile ilgili bilgi. Atatürk’ün yatı ile ilgili bilgi. Yok şiir. Yok metin. Fen Bilgisi deneyleri. Din Kültürü ile ilgili araştırmalar.

Beğensek de beğenmesek de bu sene uygulamaya konulan, işlerlik kazanan yeni temel eğitim müfredatı öğrencilerin kendi kendilerine araştırarak bazı sonuçlara ulaşmasını, sorgulayarak öğrenmesini sağlayacak bir yapıya sahip. Bu da öğrencilerin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmasını tetikliyor. Tabii ki bilişime erişimde fırsatı olan öğrencilere.

Unutmayalım ki Türkiye’de yaklaşık 17 milyon evden sadece yüzde 12.75’inde bilgisayar bulunuyor. Yani iki milyon eve yuvarlayabiliriz. Kırsal kesimde ise her 100 evden 4’ü bilgisayara sahip.

Internet bağlantısı rakamları ise daha da iç karartıcı. Türkiye’de sadece 100 evden 6’sında internet erişimi bulunuyor. Başka bir deyişle 1 milyon sınırını biraz aşıyoruz. Kırsal kesimi ben söylemesem daha iyi. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım araştırmasındaki verilere bir göz atıverin.

Yani sonuçta temel eğitimde görevli öğretmenlerimiz müfredatın gerketirdiği şekilde öğrencilerine Internet’ten araştırma yapmalarını salık veriyor. Birçoğu kendisi internet kullanma olanağına sahip değilken yukarıdaki tablonun vehametinden haberdar değilken.

Hadi benim kızım gibi şanslı öğrencilerden, bilişim teknolojilerine dokunabilenlerden bahsedelim. Bir konuda araştırma yapmak için ekran karşısına geçiyorlar. Karşılarına çıkan sonuçlardan hangisini kullanmaları gerektiğini bilmiyorlar. Hatta buldukları Türkçe kaynakları anlamakta bile zorluk çekiyorlar. İşin siyasi yönü var, öğrenmediği kelimeler var, derlenip toparlanmamış bilgiler var.

Hadi diyelim bunlari algilayacak, içinde kendine faydalı olacak verileri süzecek kadar zeki bir çocuk olduğunu varsayalım karşınızda. Acaba Internet üzerindeki kaynaklar yeterli mi? Sağolsun Intel ABD’deki bir kaynağı türkçeleştirip yayına verdi. Ama bu evrensel bazı bilgilerin derlenmesinden başka birşey değil. Bizim çocuklarımız kendi ülkemizle ilgili, kendi tarihimizle ilgili yalın, basit, anlaşılır bilgileri nasıl bulacak?
Intel bunu da düşünmüş ki risk sermayesi yatırım şirketi Intel Capital ile Türkiye’de yerli içeriğin artırılmasına yönelik olarak yatırım yapacak.

Peki bunlar yeterli mi? Tabii ki hayır. Öncelikle Türkiye’de Internet’e bağlı olmayan 16 milyon evin yani Türkiye toplamının yüzde 94’ünü Internet bağlayacak, bilgisayar olmayan 14 milyon evin bilgisayar sahibi olması için birşeyler yapılmalı. Neler yapılmalı konusunu daha sonra tartışırız.

Ama birşeyler yapılmazsa, dünyanın Internet erişiminden vergi alan tek ülkesi biz olursak, şuan öğrencilerimizin yeni müfredat ile yaşamış olduğu sorunları ileride biz de e-devlet uygulamaları konusunda yaşayacağız. E-devlet için yapılan yatırımlar orada çürümeye terk edilecek. Hiçbir faydasını görmeyeceğiz. E-devlet olmanın yanında e-toplum olmak konusunda da siyasi adımlar atılmalı diye düşünüyorum.