Ana sayfa BT Gündem YASAD’dan yazılım raporu

YASAD’dan yazılım raporu

153
0

Ağustos ayında Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer’le bir araya gelen ve yazılım sektörünün durumunu, sorunlarını ve potansiyelini Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerine aktaran YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) Türkiye’de yazılımın önemini vurgulamaya ve bu konuya dikkatleri çekmeye devam ediyor. Bu amaçla yazılımın “ekonominin yeni kalkınma gücü” olarak nitelendiği ve yazılımla kalkınan ülkelerden örneklerin verilerek yazılım sektörünün Türkiye için öneminin aktarıldığı yeni bir rapor hazırladı. Raporda yazılım sektörünün istihdam yarattığına, diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağladığına, ekonominin tüm kollarını etkilediğine ve ticari ve sosyal yaşamın vazgeçilmez unsurları olan birçok aracın ve işlemin etkin, verimli, karşılıklı etkileşim halinde yürütülmesini sağladığına dikkat çekilerek Türkiye’de yazılım sektörüne yatırım yapılmasının çok büyük avantajlar getireceği ve Türkiye’nin dünya yazılım pazarında çok önemli bir oyuncu potansiyeli taşıdığı belirtildi. Hazırladıkları raporu Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a ilettiklerini belirten YASAD Başkanı Gülara Tırpançeker konuyla ilgili şunları söylüyor: “En düşük yatırımla en yüksek istihdamı ve en fazla katma değeri yaratan bir sektör olması itibariyle yazılım sektörü ekonominin yeni kalkınma gücü olarak nitelendiriliyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya, ihracata, istihdama, Ar-Ge faaliyetlerine ve diğer sektörlerdeki rekabetçiliğe etkisi ile yazılım sektörü ve yarattığı ekonomi, ülke ekonomisinin itici gücü haline gelebilme potansiyeli taşıyor. Yazılımı üretmek için en önemli girdi, akıl ve yaratıcı güç iken, bu üretimde hiçbir ithal girdi ya da yüksek enerji tüketimi söz konusu olmuyor.

Bu özellikleriyle tüm gelişmekte olan ülkelere bir fırsat penceresi sunan yazılım alanının ekonominin gelişmesi, toplumsal refahın sağlanması, işsizliğin azalması, güvenilir ve sürdürülebilir ekonomik dinamiklerin yakalanması, ticari ve sosyal yaşamın vazgeçilmez unsurları olan birçok aracın ve işlemin etkin, verimli, karşılıklı etkileşim halinde yürütülmesini sağlaması açısından Türkiye’de de üretim ve yatırım yapılması zorunlu bir alan olduğuna inanıyoruz. Bu açıdan yazılım sektörünün devletimiz tarafından da kritik önemde ele alınmasını ve desteklenmesini bekliyoruz. Yazılım sektörünün iç ve dış pazar potansiyeli sayesinde Türkiye’nin kalkınma modeli içerisinde önemli bir kaldıraç olmasını sağlamak hedefine yönelik verdiğimiz desteğin ve gösterdiğimiz çabanın bir yansıması olan bu raporda bilgi ekonomisinin en önemli bileşeni olan yazılım üretimi alanında Türkiye’nin dünya ile rekabet edecek konuma gelmesi ve yazılım sektörünün ülke ekonomisinin itici gücü olarak gelişmesi için önerilerimizi sunuyoruz. Türk yazılım sektörünün de bir başarı hikayesi oluşturması için yapılması gereken, elindeki rekabet avantajlarını işe ve aksiyona dönüştürecek ortamın yaratılmasıdır.”

Yazılımın Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya etkisi
Dünyada yazılım sektörünün durumunun ve yazılımla kalkınan ülke örneklerinin aktarıldığı raporda yazılımın dünya ekonomileri için pek çok alanda önemli katma değerler yarattığı belirtiliyor. Tırpançeker, “Yazılım sektörü Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya önemli bir etkiye sahiptir. Bu duruma çarpıcı bir örnek olarak OECD ülkelerinde yapılan yazılım yatırımlarının ülkelerin ortalama Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını % 0,5 ila % 2,7 arasında yükseltmesi gösterilebilir. Ayrıca ABD’de 2007’de reel sektör büyüme oranı % 2 iken yazılım sektöründe büyüme oranının %17 olması da dikkat çekici bir veridir.”

Raporda Avrupa Birliği’nde 2006 ila 2011 yılları arasında bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki yıllık ortalama büyüme endeksinin % 6 olması beklenirken, yazılım sektöründeki büyüme endeksinin mensup olduğu bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründen daha fazla olarak yıllık % 6,9 olarak gerçekleşmesinin beklendiğine değiniliyor ve OECD ülkelerinde yazılım ürünleri ihracatının 2006 yılı sonunda yıllık 19 milyar dolar olarak gerçekleşirken yazılımla ilgili servislere ilişkin ihracat rakamının 2006 yılı sonunda yıllık 86 milyar dolara yükseldiği bilgisi veriliyor. Konuyla ilgili olarak çeşitli ülkelerden örnekler veren Tırpançeker şunları belirtiyor: “Yazılım üretimi konusunda başarı öyküsü haline gelmiş 3İ ülkeleri olarak adlandırılan İsrail, İrlanda ve Hindistan’da rakamlar çok daha çarpıcıdır. Hindistan’da yazılım ve servisler ihracatı 2008 yılı sonu itibariyle 47 milyar dolar, İrlanda’da 16,8 milyar dolar, İsrail’de ise 5,68 milyar dolardır.”

Yazılım sektöründe insan gücünün çalışma hayatına katılımı
Rapora göre 2007 yılı sonu verileri itibariyle Avrupa Birliği bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki iş gücünün % 55’i yazılım sektöründe istihdam ediliyor. Yazılım sektöründe istihdam edilen kişilerin sayısı Avrupa Birliği’nde 4,3. milyon kişi olmakla birlikte bu sayı her yıl % 5 artıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yazılım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 1,7 milyon, Ayrıca istihdam edilen kişi başına en fazla gelir getiren sektör olma özelliği taşıyor. Yazılım üretimi konusunda başarı öyküsü haline gelmiş Hindistan’da yazılım sektörüne yönelik girişimlerin başladığı yıllar olan 80’li yılların ikinci yarısında yazılım sektöründeki iş gücü 2000’li yılların başında yaklaşık 48 kat artarak 284.000 kişiye ulaşmıştır. Yazılım sektörünün hızlı bir gelişme gösterdiği 2000’li yıllarda ise yazılım sektöründeki istihdam ortalama yıllık % 40 artarak 2004 yılında 850.000 kişiye ulaşmıştır. İrlanda’da 1986’da işsizlik oranı % 17 iken yazılım sektöründe yaşanan atılım işsizlik oranını 2001’de % 4,3’e düşürmüştür.

Katma değer yaratan teknoloji
Raporda OECD ülkeleri içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımında diğer sektörlere en fazla katma değer yaratan teknolojinin “yazılım” teknolojisi olduğu da belirtiliyor. Yazılımın tüm sektörler içerisinde ülke ekonomisi için yarattığı katma değer, tek başına OECD ortalamasında % 1,5 ila % 3 arasında değişiyor. Yazılım sektörü Ar-Ge faaliyetlerine en çok katkı sağlayan sektörlerden biridir. Avrupa Komisyonu kapsamında yapılan bir araştırmaya göre yazılım sektörü 22 sektör içinde Ar-Ge faaliyetlerine en çok kaynak ayıran 5. sektör olarak belirlenmiştir.

Yazılımın yeni ekonomi ve bilgi toplumu ilişkileri içerisindeki bu konumunu gören ve algılayan ülkelerin, yazılım ekonomisinin yaratılmasını ve bu ekonomiyi oluşturacak olan yazılım sektörünü destekleyerek, raporda açıklanan rakamlarla çarpıcı bir şekilde ortaya konulduğu üzere çok değerli kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Tırpançeker sözlerine şunları ekliyor: “Bununla ilgili siyasi irade, 10. Ulaştırma Şurası ile net bir şekilde ortaya konulmuştur. 10. Ulaştırma Şurası sonuç raporundaki ‘Yazılım sektörünün öncelikli alan olarak belirlenmesi ve toplam ihracatta yazılım sektörü payının % 2’ye çıkarılması’ hedefi bu noktada çok anlamlıdır. Türkiye, yazılım pazarında dünya oyuncusu olma yolunda elindeki rekabet avantajlarını işe ve aksiyona dönüştürecek ortamı yaratmalıdır. Burada önemli kritik başarı faktörleri siyasi liderlik, devletin gerekli olan destek ve teşvikleri sağlıyor olması, yaratılan ekonominin ve üretimin denetimi, belirlenen standartların ve politikaların uygulanmasıdır.”