Yerli ve Milli 5G altyapısı görücüye çıktı

5G Altyapısı ile ilk sesli görüşmenin yapıldığı programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin milli ekonomik bağımsızlık yolunda son 19 yılda çok önemli atılımlar yaptığını söyledi.

5G yerli ürünlerin tanıtımının yapıldığı, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde yapıldı. 5G Altyapısı ile ilk sesli görüşmenin yapıldığı programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin milli ekonomik bağımsızlık yolunda son 19 yılda çok önemli atılımlar yaptığını söyledi.

Vatandaşların hayat standardını yükseltecek önemli projelere imza attıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Bu projelerimiz arasında 5G, hayatımıza kazandıracağı müthiş hız nedeniyle ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada 7 milyardan fazla mobil telefon aboneliği bulunduğuna işaret ederek, mobil internet aboneliğinin ise dünya nüfusunun yüzde 75’ini aştığını bildirdi. Karaismailoğlu, 2025 yılına kadar, küresel bağlantıların yüzde 20’sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngördüklerini belirtti.

Tüm dünyada mobil şebeke işletmecilerinin gelecek beş yıl içinde şebekelerine 1,1 trilyon dolardan fazla yatırım yapması ve bu yatırımın yaklaşık yüzde 80’inin 5G teknolojisine olmasının beklendiğini kaydeden Karaismailoğlu, “2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının olacağı ve bu bağlantıların sadece yüzde 10’unun insanlardan oluşacağı tahmin ediliyor. Yakın gelecekte, her bir kilometrekarede dolaşacak verinin yaklaşık 4 yılda bir 16 kat artacağı tahmin ediliyor. Bu talebi karşılamak üzere, önceki nesile göre 25 kat fazla frekansa ve 2000 kat fazla baz istasyonuna gereksinim duyacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin her alanda gelişmesiyle birlikte, vatandaşların teknolojinin imkânlarından artık daha fazla faydalandığına vurgu yapan Karaismailoğlu, “Bugün Edirne’ye de gitseniz, Kars’a da gitseniz, 7’den 77’ye herkesin, 4,5G teknolojisini kullandığını göreceksiniz. 2020 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 66 milyonu mobil internet olmak üzere toplam internet aboneliğimiz 82,4 milyonu buldu. Ülkemizde mobil şebekeler üzerinden bağlanan makine sayısı, yani makineler arası iletişim abone sayısı 6,5 milyonun üstünde. 2020 yılında 16,7 milyar liraya ulaşan altyapı yatırımı, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 arttı” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu: 5G İnternet Hızını 100 Kata Kadar Artıracak

Bakan Karaismailoğlu, pandemi sürecinin, aslında bilgi ve iletişime olan ihtiyacı ve bu ihtiyaca göre sektördeki gelişim hızını da olumlu yönde etkilediğine işaret ederek, 2020’de bilişim sektöründe yüzde 15,6 büyüme kaydettiklerini vurguladı.

Bugün dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, 5G teknolojisine özel bir önem verdiğini belirten Karaismailoğlu, “5G, kendinden önceki nesillerden farklı olarak, internet hızını 100 kata kadar artıracak. Elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zekâ, makineler arası iletişimi (M2M), makine öğrenmesi gibi alanlarda da gelişmeleri, yenilikleri oldukça hızlandıracak. Daha etkili ve güçlü bir siber güvenlik sistemine sahip olan 5G ile veri analitiği daha da önem kazanırken, kodlama ve tasarımın da önemi artacak. Neredeyse anlık iletişim yeteneği ile otonom araç, uzaktan ameliyat gibi yepyeni iş olanakları oluşacak” dedi.

Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilerin daha önce haberleşme teknolojilerinin çok yakınsamadığının ve bu nedenle “dikey sektörler” olarak adlandırılan endüstrileri adeta yeniden şekillendireceğinin altını çizerek, 5G ağlarının özellikle sanayide, sağlık hizmetlerinde, uzaktan anlık müdahale ile medya ve sosyal aktivitelerin sanallaştırılmasında etkin olacağını söyledi.

Sanal gerçeklik olarak ifade edilen teknolojilerle hayatın kökten değişeceğini anlatan Karaismailoğlu, “Otonom sistemler, yapay zekâ ve blokzincir gibi yeni teknolojiler, 5G ile hayatlarımızda gittikçe daha çok kullanım alanı bulacaklar” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: Pandemiye Rağmen 5G’ye Giden Yolda Gece Gündüz Çalıştık

Karaismailoğlu, bu gelişmelerin, gelecek yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın odağına yerleşeceğini gösterdiğine değinerek, “2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için, yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. Firmalarımızın bir araya gelmesiyle kamu-özel sektör iş birliğinin güzel bir örneğini sergiledik. Pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen ülkemizin hedefleri için 5G’ye giden yolda gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Kamu idarecileri olarak bizlerin karar alırken özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile istişare etmesini, doğru kamu politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesi bakımından çok önemli buluyoruz. Yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi’ni de bu birlikteliğin önemli bir örneği olarak görüyoruz. Bu ortak çalışma kazanımıyla bundan sonraki süreçlerde de aynı anlayış ve hassasiyetle çalışacağımıza inanıyorum. Bu bilinçle hareket eden firmalarımıza bakanlık olarak desteklerimiz her zaman devam edecektir” diye konuştu.

Yerli ve milli 5G projesinde, lansmanı yapılacak ürünlerin ticari birer ürün haline gelmesinin, Türkiye için önemli bir ekosistem oluşumuna katkı vereceğini ifade eden Karaismailoğlu, aynı zamanda ithal ikamesi etkisi ve ihracat gelirleri ile de ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Siber saldırıların ya da casusluk faaliyetlerinin büyük bölümünün, yazılımlardaki açıklardan ya da bilerek bırakılan arka kapılardan yapıldığını belirten Karaismailoğlu, “Yabancı menşeli yazılımlar kullanmak siber güvenliğimiz için her zaman risk unsurudur. Biz, siber güvenliği, milli güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Milli güvenlikle ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasında da yerli ve milli ürün, kaynak ve yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılması bu açıdan son derece önemli” diye konuştu.

Karaismailoğlu, “Bundan sonraki süreçte de bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasamızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanacağımıza ümidim tamdır. Sektörümüzde rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda, zaman odaklı bir başarıyı hedeflememiz, önümüzdeki azami 1-1,5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hale getirmemiz çok önemli. Tüm aksiyon ve tedbirleri almamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yakalanan bu fırsatı iyi değerlendirmemiz için tüm paydaşların kendi üzerine düşen görevlerini samimiyetle yerine getirmeleri en önemli isteğimdir” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan

Bakan Yardımcısı Sayan: Çok Kısıtlı İmkânlara Rağmen Başardık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da 5G’ye çok kısıtlı imkânlara rağmen yerli ve milli üretimle geçildiğini vurguladı. Sayan, “Burada gösterimi yapılan ürünlerde sizlerin de değerli katkıları bulunuyor. Özellikle yabancı tedarikçilerin şebeke ürünleri ile yerli ve milli olarak üretilen ürünlerimizin birlikte çalışabilirliği noktasında, BTK’nın düzenlemelerinden de güç alarak sağladığınız destek bizler için çok kıymetli. Bu katkıların bundan sonraki çalışmalarda da artarak devam edeceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Karagözoğlu: 5G Alanında Üreten Ülkeler Arasında Olmak Zorundayız

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise bu teknolojilerin bu denli hayatımızı etkisi altına almasının ve özellikle 5G ile birlikte bu etkinin katlanarak artacak olmasının ülke olarak üretici ülkeler arasında yer almamız gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti. Karagözoğlu, “Bu nedenle BTK olarak biz de adım adım düzenlemelerimizi güncelliyor, edindiğimiz tecrübelerden de ders çıkararak yerli ve milli üretim yetkinliğimizin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Bakanlığımızla belirleyeceğimiz politikalar doğrultusunda yerli ve milli ürünlerimizle 5G’ye geçilmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Üreticilerimizin proje kapsamında ürün geliştirme safhalarında mobil işletmecilerimizin desteğini de son derece önemli görüyor, bitmeyecek olan bu yolculukta, bu konudaki işbirliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ayrıca, işletmecilerimizce sağlanan teknik desteklerin yanı sıra, geliştirilen ürünlere şebekelerinde yer verilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu desteklerin, hem yükümlülüklerin karşılanması, hem de ürün geliştirme sürekliliğinin sağlanması noktasında oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, 5G cep telefonuyla, yerli ve milli olarak geliştirilen 5G altyapısı üzerinden ilk sesli görüşmeyi gerçekleştirdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu