Ana sayfa BT Gündem Youtube yasağı AİHM’e taşındı.

Youtube yasağı AİHM’e taşındı.

136
0

Bilindiği gibi youtube yasağı 05/05/2008’den beri sürmekte. Yasağa nedenolan 10 videoya Türkiye’den erişim mümkün olmadığı haldeyasak, mekanizmaların bozukluğu ve yetki karmaşası nedeniyle sürmektedir.
Ana ilgi alanı internet olan İnternet Teknolojileri Derneği — INETD, bu
yasaklamadan zarar gören üyeler ve misyonu geregi tüm Ülke ve bizzat
kendisi adına bu yasaklamanın hukuka ve kamu yararına aykırı olduğunu
düşündüğü için ilgili mahkemeye itiraz etti. Mahkeme, itirazın kararın
ilk haftasında yapılması gerektigi gerekçesiyle itirazı reddetti. Bir
üst Mahkeme, gerekçelerimizle yaptığımız itiraz hiçbir gerekçe ve görüş
belirtilmeden reddedildi. Ülkemizde itiraz edebileceğimiz başka makam
kalmadığı için AİHM’ne başvurmak zorunda kaldık. INETD Avukatı Nihad
Karslı geçen hafta AİHM’e başvurdu. Başvuru belgesini
_http://inetd.org.tr/_ adresinde bulabilirsiniz.

INETD olarak youtube yasağının Anayasamıza, hukukun evrensel ilkelerine
ve Avrupa İnsan Haklarına Sözleşmesinin çeşitli maddelerine aykırı
olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin adeta İnternetle Savaştığını
düşünüyoruz, ve bununda en çok ülkemize zarar verdiği kanısındayız.
Yasakladığımızı ilan ettiğimiz nesnelerin, internet, basın ve TV’lerle
nasıl delineceğinin anlatıldığı bilinmektedir. Bu nedenle ülkemizin
“interneti temizleme” savaşını Donkişot, Devekuşu ve Harakiri ile ifade
ediyoruz.

AİHM’sine başvurumuzun ana noktası, yasaklamanın sözleşmenin 10. maddesi
olan İfade Özgürlüğünü ihlal etmesidir. Yasaklanmak istenilen videolara
nesne temelli filtreleme uygulama mümkün iken bu uygulanmayarak, tüm
yurttaşlarımızın bu uluslararası paylaşım ortamından yararlanmaları, bu
ortamda kendilerini ifade etme özgürlüklerine orantısız bir şekilde
kısıtlanmaktadır. Yasaklama Sözleşmenin 6. maddesine aykırı olarak
sakıncalı videolarla hiçbir bağlantısı olmayan kişilere kısıtlama
getirilmekte, hiçbir yargılama yapılmadan bir tedbir kararı kesin bir
karar gibi uygulanmakta; bundan zarar gören kişilerin hakkını arama
hakkına sınırlama getirmektedir. Verilen tedbir kararı kısa bir süre
için geçerli olması gerekirken, tedbir kararı yinelenmeden Mayıs 2008
‘den beri uygulanmaktadır. Tedbir kararı öncesinde de ne bir savunma
alma çabası olmuş, ne de bilir kişiye başvurulmuştur. Bir başka deyişle,
bu yasaklama kararı uygulanmasının bir Hukuk Faciası olduğu kanısındayız.

Herhangi bir yargılama yapılmamasına rağmen, bazı kişilerin
youtube.com’a yüklendiği birkaç video nedeniyle milyonlarca masum
Türkiye vatandaşı cezalandırılmakta ve yasaklamaya itirazı gözönüne
alınmamaktadır. Türkiye’de yaşayan birey ve kurumlara; ve Türkiye’ de
yaşayan kurumlara ulaşmak isteyen dünya üzerindeki herhangi bir aktörün
sosyal ağ oluşturma, iletişim kurma özgürlügüne kısıtlama
getirilmektedir. Yasaklama 1 nolu Protokol’un 2. maddesindeki Eğitim
Hakkına sınırlama getirmektedir. Youtube üniversitelerin, uluslararası
kuruluşların ders ve benzeri malzemeleri koydukları ana dağıtım kanalı
olmuştur. İnternet yaşamın tüm boyutlarını kapsadığı için, internete
getirilen bir kısıtlama en başta iletişim özğürlüğüne getirilen bir
kısıtlamadır. Bunun doğal sonucu, yukarıda belirtilen ifade, adil
yargılama ve öğrenme özgürlüğü dışında, kendini geliştirme, iş yapma,
eğlenme gibi özgürlüklere kısıtlama getirilmektedir. *İnternet bugün bir
toplanma ve örgütlenme ortamıdır.* Siyasi partiler, Sivil Toplum
Kuruluşları interneti kendi aralarında haberleşmenin ötesinde, politik
faaliyet ortamı, kamuoyundan geri besleme ortamı, kendileri ifade etme
tanıtma ortamı olarak kullanmaktalar. Obama’nın ve daha önce Howard
Dean’ın interneti politik örgütlemede kullanmaları, bu konuda teorilerin
geliştirilmesine, kitapların yazılmasına neden olmuştur. Youtube.com,
facebook ve twitter gibi sosyal ağlar bu çabada öne çıkmışlardır.
Youtube’un kapalı kalması Sivil Toplum ve Siyasal aktörlerin örgütlenme
özğürlüğüne sınırlama getirmektir.