Anasayfa / Telekomünikasyon / Regülasyon / Dünya Gelişmeleri / Regülasyon2016 / Ocak 2016 / LTE-U İçin Yeni Adım: Kısıtlı Bir Alanda Uygulanan LTE-U Performans Testleri

LTE-U İçin Yeni Adım: Kısıtlı Bir Alanda Uygulanan LTE-U Performans Testleri

ABD düzenleyici kurumu FCC, 4G/LTE mobil iletişim cihazlarının yetkilendirilmemiş LTE bantlarında da (LTE-U) çalışabilirliğinin sağlanması için aktif çalışmalarına devam etmektedir. Konu ile ilgilenen çoğu taraf LTE-U’nun frekans bantlarını aynı yetkilendirilmemiş bantları kullanan Wi-Fi hizmetleri ve diğer teknolojilerle dengeli paylaşmadığını iddia etmekte olup; FCC’nin Mühendislik, Teknoloji ve Kablosuz Telekomünikasyon Ofisi tarafından endüstriyi farklı teknolojiler arasında oluşabilecek olası problemleri çözmek için teşvik etmek amacıyla çalışma yürütülmektedir.

Diğer yandan FCC gelişmeleri yakından izlemekte ve farklı paydaşların ortak bir zeminde buluşmasını temin etmeye çalışmaktadır. Bu girişimlerin ilk adımı olarak Wi- Fi ve LTE-U hizmetlerini sağlayan altyapı işletmecileri, ekipman üreticileri, kablosuz şebeke sağlayıcıları ve ilgili diğer şirketler FCC başkanlığında toplantılar düzenlenerek bir araya getirilmiştir.
FCC bu toplantıların neticesinde LTE-U denemeleri yapmak üzere bazı firmalara geçici izin belgesi vermiştir. Bu tür geçici izinler yeni teknolojilerin denenmesi, performanslarının ölçülmesi ve zararlı enterferans yaratıp yaratmadıklarının tespiti için sıklıkla verilmekte olup söz konusu teknoloji ya da cihaz için gelecekte kesin bir izin ya da lisans verileceği anlamına gelmemektedir.
Wi-Fi hizmet sağlayıcılarının oluşturduğu Wi-Fi Alliance da LTE-U hizmeti sağlamak isteyen taraflarla ortak çalışmalara başlamış ve LTE-U ile Wi-Fi hizmetlerinin yetkilendirilmemiş frekans bantlarında çalışan diğer cihazlarla bir arada çalışabilirliğini test etmek amacıyla bir test planı hazırlamaya başlamıştır. Söz konusu test planının gelecek aylar içerisinde nihai haline getirilip kullanılmaya başlanması beklenmektedir.

Yetkilendirilmemiş bantlarda çalışan farklı teknolojilerin uyumlu çalışabilmesi endüstri çapında koordinasyon ve tarafların bu konuda işbirliğini gerektirmektedir. LTE-U hizmetlerinin ticari olarak sunulmaya başlanmasından önce her farklı LTE-U cihazının/hizmetinin geçici bir izinle denenmesi olası problemlerin önüne geçmek için önemli bir adım olacaktır. Geçici izinlerle yapılan testler neticesinde uygun görülen cihazların/hizmetlerin FCC tarafından yetkilendirilmesi gerekmekte olup FCC endüstriyi standartlar oluşana kadar bu konuda izlemeye devam edecektir.

Hakkında BTDunyasi